Med i kartleggingen

Spådomsnuten i Flatdal blir neste år med i den nasjonale kartleggingen av ustabile fjellparti. Da skal geologer i NVE opp for å se om sprekken bak Spådomsnuten utvider seg. Sjefsgeolog Lars H. Blikra sier det bekymringsmeldinger fra regiongeologen og kommunen som gjør at de nå vil kartlegge området. NVE skal da vurdere om de vil overvåke fjellpartiet.