Matteskole skal redde lærerdrømmen

NOTODDEN (NRK): For å kunne bli lærere må flere hundre studenter bruke ferien på skolebenken.

Forkurs matematikk

Over 100 studenter har meldt seg på forkurset i regi av Høgskolen i Sørøst-Norge.

Foto: Maria Hee Furulund

Stine Tollefsen

Stine Tollefsen var en halv karakter unna kravet for å bli lærer da hun gikk ut av videregående skole.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

– For meg var det et nederlag å måtte bruke mye av sommerferien på dette.

Det sier Stine Tollefsen som sitter i kantina på Høgskolen i Sørøst-Norges campus på Notodden. Tollefsen gikk ut med 3,5 i snitt i matematikk da hun gikk på videregående skole.

Som en del av det såkalte "Lærerløftet" i 2014, foreslo regjeringen å heve kravet til matematikk på grunnskolelærer- og lektorutdanningene fra karakteren tre til fire. Det nye kravet skulle gjelde fra og med opptaket høsten 2016.

Det betyr skolebenken for mange håpefulle i sommer.

Forkurs matematikk

Minstekravet i matematikk gjelder for såkalt P-matte, praktisk matematikk, og forkurset er for dem som har en gjennomsnittskarakter på mellom 3,0 og 3,99.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

Forkurs på alle landets høgskoler

Sammen med det skjerpede kravet bestemte også regjeringen at det skulle tilbys et forkurs i matematikk for søkere som ikke har fått karakteren fire eller høyere.

Tollefsen og andre kommende lærerstudenter har derfor valgt å bruke fire uker av sommerferien på et intensivt matematikkurs i pensum fra første og andre år på videregående skole.

Uenig med partifelle

Forkurs i matematikk

På Notodden sitter rundt 60 studenter i to sommervarme klasserom og får undervisning.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

Høgskolen i Sørøst-Norge, med campuser i Vestfold, Buskerud og Telemark, har over 100 påmeldte til forkurset i sommer. Totalt har skolen 400 studieplasser på grunnskolelærerutdanningene 1–7 og 5–10 å tilby til høsten.

En av de påmeldte er Bendik Jønholt fra Skien. Han hadde håpet å bruke sommeren sammen med vennene som skal flytte til høsten.

Høgskolen i Sørøst-Norge

Resten av skolen er tom for studenter.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

– Det var en drømmeknuser da jeg fikk vite at kravet hadde blitt hevet. Jeg har helt fra ungdomstiden sett for meg at jeg skal bli lærer, sier han.

Jønholt er medlem av Unge Høyre og innrømmer at han sliter litt med partifelle Røe Isaksen sitt høynede krav.

– Samtidig synes jeg det er et godt kunnskapsforslag, men det er kjedelig at jeg må ta opp matematikk når jeg ikke skal undervise i det, sier han.

Bjørn Lauritzen og Anne Høva Glenna

Høgskolelektor Bjørn Lauritzen og instituttleder Anne Høva Glenna sier kommende lærerstudenter bør gjøre jobben på videregående fremfor å satse på forkurs i fremtiden.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

Motiverte studenter

Bjørn Lauritzen er høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge og ansvarlig for forkurset. Til tross for litt laber stemning blant studentene NRK snakket med, sier Lauritzen at han ser mye motivasjon blant de påmeldte.

Ett av målene bak de skjerpede kravene til lærerutdannelsen er å lokke motiverte og faglig gode studenter til utdannelsen. Instituttleder på lærerutdanningsfag på høgskolen, Anne Høva Glenna, tror karakterkravet vil bidra i denne retningen.

– Det så vi den gangen da karakteren tre ble innført som krav. De som kom til utdannelsen da, hadde et bedre grunnlag for matematikk og norsk. Det håper vi skal gjelde også denne gangen.

Glenna håper at de fleste som ønsker å bli lærere, jobber hardt nok til å slippe forkurset i fremtiden.

– Det høynede kravet bør være et signal til folk som ønsker å bli lærere, om at de må legge seg i selen.