Manglar pengar til kunst

Sjølv om mange kommunar har eit vedtak om å bruke éin prosent av byggekostnadane på nye bygg til kunst og utsmykking, har dei ikkje alltid pengar til å drifte og vedlikehalde den kunsten som blir oppført. Løysinga kan vera å bestille verk som er nærast vedlikehaldsfrie, seier kulturkonsulent i Porsgrunn kommune, Mette Sophie Weitemeyer.