NRK Meny
Normal

Mange unge sliter psykisk - familieforhold ofte årsaken

En firedel av elevene i første klasse på videregående skole sliter psykisk. Det viser en omfattende undersøkelse i fem fylker på Sørlandet og Østlandet. Det som overrasker forskerne er at mange av de unge forteller om konflikter i hjemmet.

Mange unge sliter psykisk

SE VIDEO: Familieforhold er én av grunnene til at mange unge sliter med psyken.

Undersøkelsen bygger på svar fra 20 000 ungdommer i Aust- og Vest-Agder, Buskerud, Vestfold og Telemark.

Ungdommer som scorer høyt på undersøkelsesskjemaet, fem eller mer, regnes for å ha omfattende psykiske plager. De unge skal blant annet krysse av på om de opplever stress, søvnproblemer, aggresjon, ensomhet og tristhet.

Geir Møller

Geir Møller ved Kompetansesenter for rus region sør, Borgestadklinikken.

Foto: Berit Heggholmen / NRK

Jentene sliter mest

Og undersøkelsen viser altså at 25 prosent av dem som går i første klasse i videregående sliter.

– Det opplever at hverdagen er et slit, og mange er ensomme, sier spesialrådgiver Geir Møller ved Kompetansesenter for rus region sør, Borgestadklinikken.

Det er flest jenter som sliter psykisk.

– Det kan det være mange forklaringer på. Kanskje er det biologiske forklaringer, og kanskje jenter er mer tilbøyelige til å svare på denne typen undersøkelser enn gutter, sier Møller.

– Har ofte trøbbel hjemme

Undersøkelsen viser at familieforhold og skoletilknytning har stor betydning med tanke på psykiske plager. Psykolog Tore Gjelstad-Bauer ved helsestasjon for ungdom i Skien, er ikke overrasket.

Tore Gjelstad-Bauer

Psykolog Tore Gjelstad-Bauer ved helsestasjon for ungdom i Skien.

Foto: Berit Heggholmen / NRK

– Mange av de unge som kommer hit er det jeg kaller symptombærere for foreldres lidelser. Det fører til at ungdom blir forvirret, usikker på seg selv og klandrer seg selv for at det blir rot og kaos. Når de kommer hit, så viser det seg ofte at det har vært trøbbel, konflikter og bråk hjemme, for eksempel etter en skilsmisse mellom mor og far, sier han.

– Forgiftede atmosfærer er noe av det verste unge mennesker kan gå i, legger han til.

Les også:

Gjelstad-Bauer mener foreldre trenger mer kunnskap om hvilken innvirkning konflikter i hjemmet har på barn og unge.

– Å gå i en atmosfære av usikkerhet over tid, er noe som stresser oss alle, og barn og unge er ekstra sårbare, sier han.

Han forteller at omtrent halvparten av de unge han snakker med har problemer hjemme.

Kjenner seg igjen

Ungdom NRK har snakket med er kjent med problematikken.

– Vi er ikke overrasket over dette sier, sier Kamilla Emilie Køller og Helene Soterud Kilen.

Jentene tror at både problemer hjemme og press blant venner er årsaken til at mange unge sliter.

(Se hele intervjuet med jentene i videoen under)

Ungdom om psykiske problemer

SE VIDEO: Kamilla Emilie Køller og Helene Soterud Kilen er ikke overrasket over at mange unge har psykiske problemer.