– Skjønner det først ansikt til ansikt

Konfliktrådet må stadig oftere mekle i saker etter digital mobbing og hets. Den typiske digitale mobberen er en gutt i alderen 15 til 19 år som har kommet med trusler.

Digital mobbing

Bare i januar har konfliktrådet behandlet to saker om digital mobbing på et chatteforum, og en med krenkende adferd på nettet.

Foto: Magne Hansen / NRK

Vi får stadig flere og mer alvorlige saker.

Det sier daglig leder i Konfliktrådet i Telemark, Torhild I. Jensen.

Konfliktrådet får oversendt straffesaker fra politiet, men behandler også sivile saker der den som er krenket tar direkte kontakt.

Torhild Jensen

Leder av Konfliktrådet i Telemark, Torhild I. Jensen sier det er få som bryter avtalene som blir inngått etter mekling hos dem.

Foto: Veronica Westhrin / NRK

Det kan også være en skole som trenger hjelp i en mobbesak.

– Det kan være alt fra trusler mellom tidligere ektefeller eller kjærester, eller mellom foreldre som skal hente og bringe barn i en vanskelig samværssituasjon, til elever i skolegården som mobber hverandre.

– Hvordan er det å møtes ansikt til ansikt i Konfliktrådet?

– Det er tøft. Det trengs mye forberedelser før et slikt møte. For eksempel må den som er krenket få en forståelse av at det er rett å stille opp for seg selv.

konfliktrådet

Konfliktrådet har også arrangert stormøte med hele 35 involverte etter netthets blant jenter.

Sju saker på et drøyt år

I fjor behandlet Konfliktrådet i Telemark fem saker med digital mobbing. Sakene omhandlet krenkelser på Facebook, trusler på SMS og æreskrenkelser. Den yngste involverte var 13 år. De andre sakene gjaldt 14-16-åringer, men også unge voksne opp til 25 år. I de aller fleste sakene ble det inngått en avtale.

– Målet til konfliktrådet er å få den som krenker til å forstå hva som er effekten av det vedkommende har gjort og hindre gjentakelse.

Hittil i år har konfliktrådet allerede behandlet to saker om digital mobbing. Den ene saken gjaldt krenkelser blant ungdom på et chatteforum på nett - den andre om krenkende nettatferd mot personer over 18 år.

Nå partene møtes i konfliktrådet er ikke målet forsoning, men å inngå en forpliktende avtale. Dersom den blir brutt står det et ris bak speilet og venter.

– Straffesaker blir sendt tilbake til politiet og kan ende i retten.

I skolesaker kan partene måtte gå ut på nett sammen og fortelle at de har blitt enige på et møte om at de skal slutte å skrive ubehageligheter om hverandre.

Få avtaler brytes

Når du setter deg rett overfor en person og gir deg sjøl anledning til å forstå hva som skjer, er det forpliktende. Det skal noe til å bryte en sånn avtale.