NRK Meny

Mange meninger om deponi

Det har kommet inn rundt 200 høringssvar om et framtidig deponi for farlig avfall. Politisk rådgiver Jens Frølich Holte sier at de fleste innspilla gjelder Miljødirektoratets anbefaling av et deponi i Brevik. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen kommer til Brevik i dag for å møte lokalpolitikere og få en omvisning i området.

Dalen gruve i Brevik
Foto: Vetle Houg/Norcem / NPK