NRK Meny

Mange får hjelp til å bli gravide

I fjor ble om lag 370 kvinner gravide med bistand fra fertilitetsavdelingen. – Dette betyr at målet om å gjøre 1000 kvinner gravide over en treårsperiode, ligger innenfor rekkevidde, sier avdelingsleder Hans Ivar Hanevik på sykehuset sine nettsider. Avdelingslederen er fornøyd med at det ligger an til en aktivitetsøkning sammenliknet med 2014. Han er også tilfreds med at ventetidene på behandling går ned.