NRK Meny
Normal

Må vente på spesialundervisning

Barn med problemer på skolen, må vente inntil ett år på å få hjelp.

En gutt som lærer alfabetet.
Foto: ScanStockPhoto/Steve Lovegrove

PP-tjenesten bruker opptil ett år for å vurdere om barn med skoleproblemer trenger tilpasset opplæring eller spesialundervisning.

Det er alvorlig, og ikke i samsvar med lovverket, sier rådgiver Berit Moen hos Fylkesmannen.

- Hvis saksbehandlingstiden blir for lang, kan det få konsekvenser for de elevene det gjelder, sier Moen.

- Kan sette spor

Det er kommunen som skoleeier som har ansvaret for at alle elevene har tilfredsstillende utbytte av undervisningen. De som ikke får et slikt utbytte har krav på spesialundervisning.

Men i Porsgrunn tar det altså opptil ett år å vurdere om elever trenger spesialundervisning. Det får uønskede konsekvenser, både for de elevene det gjelder, og for skolene der de går.

- Hvis ventetiden blir alt for lang, kan en elev gå et helt år uten tilfredsstillende utnytte fordi det ikke skjer noen utredning, sier Moen.

For et barn kan ett skoleår i motbakke sette spor for resten av livet:

Har ett år på seg

- Det kan feste seg noe, som gjør at læring blir problematisk. Vi ber nå at Porsgrunn kommune går gjennom rutinene sine; kapasiteten i PP-tjenesten og om den har oppgaver som går på bekostning av ventetid på sakkyndig vurdering.

- De må de redegjøre for Fylkesmannen til neste år hvordan sakbehandlingstiden har vært dette året, sier Moen.

Kravene fra Fylkesmannen innebærer blant annet at kommunen må grunngi hvorfor en elev skal ha, eller ikke skal ha, spesialundervisning.

Og i alle tilfeller der det er gjort vedtak om spesialundervisning må det presiseres hvor omfattende denne undervisningen skal være. Det innebærer at mye saksbehandling for kommende skoleår må gjøres på ny.

Kommunalsjef i Porsgrunn kommune, Ingrid Koss, tar kritikken fra Fylkesmannen på alvor.

- Vi går gjennom kapasiteten vår og rutinene våre for å se om vi kan jobbe på en annen og mer effektiv måte. Ingen skal oppleve en så lang utredningsperiode, sier hun.