Må ta imot flyktningar

Årsmøte i Skien Venstre meiner det nå er på tide at kommunane blir pålagt å ta imot sin del av flyktningar til busetting, bestemt etter innbyggartal i kommunane. Skien Venstre meiner dagens friviljuge ordning er uverdig, og fører til at flyktningar som har fått opphald i Norge blir sittande i månader og år for å vente på å få tildelt ein kommune.