NRK Meny

Må kjøre fire mil til tannlegen

Tannlegekontoret i Edland blir lagt ned. Det har fylkestannlegen bestemt. Grendelaget i bygda reagerer på at barn må kjøres 4 mil hver vei til tannlegen i Åmot og har jobbet for at kontoret kunne være åpent for undersøkelser. Fylkestannlege Turid Kristoffersen sier de ikke har råd til 800.000 kroner, som en opprustning ville koste.