Må få godkjenning av grunneigarar

Vinje kommune kjem ikkje til å vedta snøskuterløyper for fritidskøyring før alle grunneigarane har gitt sitt samtykke. På sine nettsidene opplyser kommunen at grunneigarane som har eigedom langs traseen for fritidskøyring har fått tilsendt forslag til grunneigaravtale. Først når grunneigarane har godkjent løypenettet kan kommunestyret vedta løypene.