NRK Meny
Normal

Lynet sørget for perfekt fellingsresultat

2168 villrein ble felt under høstens jakt.

Døde villrein

Et lynnedslag tok trolig livet av 323 villrein på Hardangervidda i august.

Foto: HAAVARD KJONTVEDT / Afp

– Resultatet er akkurat der vi hadde ønsket det.

Det sier Henning Ø. Poulsson som er leder for Hardangervidda Villreinutval. Denne helgen holdes det høstmøte på Skinnarbu i Telemark, og fellingsresultatet fra årets jakt er blant tingene som presenteres.

I høst er det felt 2168 dyr. Poulsson sier tallet er omtrent det samme som den forventede kalvetilveksten i år.

– Og med litt naturlig avgang av dyr er vi akkurat i mål med å kontrollere stammen, sier han.

Villreinflokk på Hardangervidda

Statens naturoppsyn har fanget en villreinflokk på film. Bildet fra Hardangervidda er tatt 28. november.

Foto: Petter Braaten / Statens naturoppsyn

– Litt flaks, litt dyktighet

Men uten to viktige faktorer, hadde fellingsresultatet blitt et helt annet. I august i år drepte trolig et lynnedslag over 300 villrein på Hardangervidda. I tillegg ble det i år innvilget tilleggsjakt fra 1. til 9. oktober, der rundt 300 dyr ble tatt ut.

– Uten de to forholdene hadde vi hatt litt større problemer, sier utvalgslederen.

Så dere har hatt flaks?

– Litt flaks og litt dyktighet, flaks kommer stort sett til dem som er litt dyktige, sier Poulsson.

Ravn på reinkadaver

Miljødirektoratet har satt opp viltkameraer ved kadavrene fra lynnedslaget. Dette bildet er fra 22. september i år.

Foto: Viltkamera- Miljødirektoratet

Har blitt rødlista

Norsk institutt for naturforskning (NINA) skrev nylig en artikkel om at villreinen har dukket opp på siste utgave av den verdensomspennende rødlista for truede arter, med status som sårbar.

Ifølge NINA regnes den norske villreinbestanden som livskraftig, og Poulsson er ikke bekymret. Men han mener likevel at det er viktig å prioritere ferdsels- og forskningsprosjekter på Vidda fremover.

– Villreinen er et nomadedyr, og i dag er det i grunnen bare Hardangervidda som er et ordentlig område for et naturlig nomadedyr. Der kan turisthytter og ferdselstrafikk komme inn å være en barriere og et problem, sier han.

Tidligere denne uken fortalte NRK at det i år er gjennomført et forprosjekt, for å telle antall fotturister i Hardangervidda nasjonalpark. Håpet er å få til et treårig prosjekt. Et pågående prosjekt med GPS-merking av reinsdyr fortsetter også.

Det er slike prosjekter Poulsson mener blir viktige fremover.

– For å få kunnskap må vi ha en del prosjekter, og jeg tror det blir større og større forståelse for at forvaltning av villrein må skje ut fra kunnskap, sier han.