Lydsignal fra øvelse

Signalet "Viktig melding- lytt til radio" har nå blitt spilt av over Sivilforsvarets varslingsanlegg. Dette dreier seg kun om en øvelse. Øvelsen holdes ved Herøya industripark, og kan merkes i form av alarmer, luftvernsirener og brann- og redningsbiler. Vi gjentar at signalet "Viktig melding- lytt til radio er spilt av, men at dette bare er på grunn av en øvelse.

Øvelse i Porsgrunn
Foto: Solfrid Leirgul Øverbø