Luftforurensing i Grenland

Tirsdag morgen ble det målt høy luftforurensing i Lensmannsdalen i Grenland. Dette er det Varden som skriver. Den høye målingen av svevestøv betyr at helseeffekter kan forekomme hos astmatikere og personer med andre luftveissykdommer, samt alvorlige hjerte-kar-sykdommer. Disse personene bør ikke oppholde seg i området.