– Byråkrati kan velte industrieventyr

Luftfartstilsynet holder tilbake tillatelse til å lande MSG Productions nye Boeing 737 testfly på Geiteryggen lufthavn. – Dette er byråkrati på sitt verste og kan velte selskapet, mener gründerne i Skien.

MSG Productions Boeing 737

SATT PÅ BAKKEN: MSG Production nye Boeing 737 er inntil videre satt på bakken i Johannesburg.

Foto: MSG Productions

MSG Production har utviklet et konsept som aviser fly langt mer effektivt og miljøvennlig enn dagens metoder.

Selskapet har fått bred støtte for prosjektet, og har tidligere mottatt 2.5 millioner euro i støtte fra EU, som også ga prosjektet toppscore for innovasjon.

Fredag skulle selskapets nye testfly lande på Geiteryggen flyplass, der MSG Production nye demonstrasjonsanlegg ligger, men nå risikerer man at flyet ikke får lande.

Store konsekvenser

Svein Gunnar Mæland, president i selskapet, tør nesten ikke tenke på hva konsekvensen vil være dersom de ikke får dette flyet på plass. Han sier at de er helt avhengige av dette flyett.

Svein Gunnar Mæland

BEKYMRET: Svein Gunnar Mæland, frykter for nattesøvnen inntil det kommer en positiv melding.

Foto: Sigmund Bolme / NRK

– Konsekvensene kan være enorme hvis vi ikke får landet dette flyet her. Hvis vi må lande det på Gardermoen vil det bety store kostnader for dette lille selskapet, sier Mæland.

Han forteller at de har jobbet i syv måneder med nødvendige tillatelser for å få dette flyet til Norge. MSG Production har måttet forholde seg til både afrikanske, europeiske, og norske myndigheter for å få alt på plass.

Manglende dokumentasjon

Det er Skien kommune som er flyplassoperatøren og som derfor har søkt om landingstillatelse. Seksjonssjef i Luftfartstilsynet Svein Johan Pedersen sier at det i søknaden var mangelfullt dokumentert at sikkerheten var godt nok ivaretatt i forbindelse med en slik landing.

Svein Johan Pedersen

TENKER PÅ SIKKERHET: Seksjonssjef i Luftfartstilsynet Svein Johan Pedersen, sier de er opptatt av sikkerheten ved en slik landing.

Foto: Luftfartstilsynet

– Skien lufthavn er i utgangspunktet ikke godkjent for et fly av denne størrelsen, derfor stiller vi ekstra krav til sikkerhet. Hvis vi tenker oss at det nå er vinterforhold, så er det mange sikkerhetsforhold som må ivaretas, sier han.

Han sier at Skien kommune har trukket sin søknad, og vil utarbeide en ny. Luftfartstilsynet skal også i møte med Skien kommune fredag kl. 10.30 der de har tilbudt seg å gi råd om søknaden.

– Vi vil strekke oss langt for å få dette på plass. Så snart en ny søknad foreligger fra Skien kommune så skal vi kaste oss rundt og behandle den, avslutter Pedersen.

Må ha tillatelsen innen fredag

MSG Production sier at de og kommunen har forsøkt å ettersende den manglende dokumentasjonen, men at de fikk beskjed om at det ikke var mulig. Nå etterlyser de klarere informasjon fra Luftfartstilsynet om hva som må rettes på. Helst vil de ha svar før møtet fredag.

– Flyet er i luften når dette møtet skal holdes. Hvis vi kan få en bekreftelse på at vi får en landingstillatelse i løpet av ettermiddagen fredag, så bør det være tilstrekkelig, men sånn som det ligger an så nå så frykter jeg for nattesøvnen, sier Mæland.

Vaskehallen til MSG Production på Geiteryggen

SNART KLAR: MSG Production er snart klare til å sette i gang med avising i den nybygde vaskehallen på Geiteryggen.

Foto: Sigmund Bolme / NRK