Lover ikke hovedkontor i Skien

Justisminister Anders Anundsen (Frp) har brukt dagen i Telemark blant annet til å selge inn politireformen. Men han vil ikke svare på om et hovedkontor i et politidistrikt kan havne her i fylket.

Anders Anundsen

Telemark politidistrikt er presset på ressurser, men flinke til å bruke ressursene de har, sier justisminister Anders Anundsen (Frp).

Foto: Lars Hansen / NRK

Politimesteren i Telemark, Rita Kilvær, var glad for at justisministeren tok seg tur ut til de ulike politihusene.

Må snakke med dem som har skoene på

– Vi er glad for at vi kan få vist fram den jobben vi gjør, og vise hva vi er gode på og hva vi kan bli bedre på, sier Kilvær.

– Jeg reiser mye rundt, for det er viktig å bygge organisasjoner nedenfra og opp. Og da er det viktig å snakke med dem som har skoene på, som kan gi de virkelighetsbildene jeg er nødt til å ha for å ta riktige beslutninger, sier justisministeren.

I forbindelse med den nye politireformen tror Kilvær det vil være interessant for ministeren å høre hvordan arbeidet fungerer i Telemark.

Rita Kilvær

Politimester i Telemark Rita Kilvær setter pris på besøket fra ministeren.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Vi er allerede store, vi er allerede ett fylke. Så i forbindelse med forslaget om en fylkesmodell tror jeg ministeren vil ha godt av å høre på våre erfaringer.

Enhentlig politi i hele Norge

Ifølge Kilvær er et av punktene hun ønsker å formidle til ministeren at de sliter med å få oppretthold spesialistkompetansen.

– Hadde vi vært enda større, ved å for eksempel samarbeide med flere distrikt, hadde vi ikke blitt så sårbare dersom en av våre ble syke.

– Vi snakker blant annet om politireform, og hvordan utfordringene er rundt i politidistriktet. Vi har et landt med 27 svært ulike politidistrikt, og det er litt av årsaken til at vi jobber med en reform - for å få litt mer enhetlig politi over hele landet, sier Anundsen.

Han sier at Telemark politidistrikt er presset på ressurser, men flinke til å bruke ressursene de har.

– De gjør mye bra, slår han fast.

– Ingen sentraliseringsreform

Mange i Telemark er bekymret for politiets responstid dersom resultatet av politireformen blir at man legger ned flere lensmannskontorer. Så hvordan kan responstiden og folks tilknytning til politiet bli bedre ved å legge ned kontorene som ligger der folk bor i Utkant-Norge?

– Det er mange som tror at dette er en sentraliseringsreform, men det er det ikke, sier justisministeren.

– Hele poenget med reformen er å desentralisere politikraft, slik at politiet kan respondere skikkelig. Det er responstid og responskvalitet som gjelder, ikke om et lokalt kontor har åpent tre dager i uken, sier Anundsen.