Løkslid: – Savner mer til Telemark

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid (Ap) sier han savner noen viktige telemarksprioriteringer i Nasjonal transportplan. Løkslid er spesielt skuffet over jernbaneprioriteringene. – Jeg er skuffet over at verken Grenlandsbanen eller InterCity med dobbeltspor til Grenland er prioritert.

Sven Tore Løkslid
Foto: Tom Marius Lorier Holen. Telemark fylkeskommune