Normal

Her bruker de minst penger på elevene

PORSGRUNN (NRK): Fylkene selv velger hvor mye penger som skal legges i videregående opplæring, og de videregående skolene prioriteres svært ulikt i de ulike fylker.

Elever i klasserom

FORSKJELLSBEHANDLING: Det er stor forskjell på hvor mye penger som blir brukt per elev rundt omkring i Norge.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Telemark ligger langt under gjennomsnittet i landet når det kommer til penger som legges i videregående opplæring. Bare Vestfold og Rogaland gir mindre, mens Finnmark og Nordland bruker mest penger per elev.

  • Se lista over hele landet lenger ned i artikkelen
    Maja Foss Five

    Maja Foss Five forteller om stramme rammer i fylkeskommunen.

    Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK

Ifølge utdanningsforbundet og tall fra SSB bruker Telemark rundt 12 000 kroner mindre til videregående opplæring per elev enn gjennomsnittet i landet. For å ligge på landsgjennomsnittet må det legges 70 millioner kroner mer inn i skolene.

Maja Foss Five er leder for hovedutvalg for kompetanse i Telemark. Hun sier at grunnen til at de videregående skolene i Telemark får mindre enn i andre fylker er at Telemark generelt sett har mindre å dele ut.

– De videregående skolene i Telemark får en stor del av kaka, men kaka er liten, og den bli bare mindre og mindre. Dette preger selvsagt også økonomien i de videregående skolene, sier Foss Five.

Penger brukt per elev (2016)

Finnmark

186 821

Nordland

177 692

Sogn og Fjordane

174 076

Troms

167 433

Nord-Trøndelag

167 175

Oslo

165 180

Hedmark

163 205

Akershus

162 695

Aust-Agder

158 259

Møre og Romsdal

156 532

Hordaland

153 962

Oppland

153 317

Buskerud

152 070

Østfold

150 442

Vest-Agder

149 531

Sør-Trøndelag

146 670

Telemark

144 993

Rogaland

144 068

Vestfold

143 310

Blir ikke prioritert

Morten Kleiv

Morten Kleiv er bekymret.

Foto: Utdanningsforbundet i Telemark

Morten Kleiv i utdanningsforbundet i Telemark, synes det går for lite penger til videregående opplæring og er bekymret for konsekvensene det kan føre til.

– Skolene får veldig lite penger å gi opplæring for, og det er vi redd går utover kvaliteten for elevene, sier han.

For mange elever

Telemark har også lavere lærerdekning enn landsgjennomsnittet. I Telemark er det 9,7 elever pr. lærer mot 8,5 elever pr. lærer som er gjennomsnittet i landet.

Emilie Johansson

Emilie Johansson er elev ved Porsgrunn videregående skole, og mener det er behov for penger der.

Foto: Julie Anda Hovland / NRK

– Vi vet at noe av det viktigste for å legge til rette for god læring er relasjoner mellom elev og lærer. Og når det er større grupper blir dette vanskeligere, sier Kleiv.

Emilie Johansson går i 3. klasse på Porsgrunn videregående skole. Hun mener klassene er for store.

– Før var vi en klasse på 20, men nå er vi over 30. Jeg merker veldig forskjell på det, blant annet når det kommer til klassemiljøet, sier hun.

Skal spares mer

Selv om de videregående skolene allerede får mindre i Telemark enn i andre fylker, skal det i fremtiden kuttes enda mer.

Morten Kleiv, hovedtillitsvalgt i utdanningsforbundet i Telemark skjønner at fylkeskommunen må prioritere annerledes når det blir mindre penger, men mener det er viktig å tenke på konsekvensene det får for elevene.

– Vi er bekymret for større kutt fordi vi er redd det vil forsterke effekten ytterligere, forteller han.

Selv om det er lite penger til videregående opplæring, er ikke Maja Foss Five bekymret for opplæringen i fylket.

– Jeg synes skolene våre gjør en formidabel jobb med de rammene de har. Det gjøres utrolig mye godt arbeid ute på skolene våre, forteller hun.