NRK Meny
Normal

Lippestad vil ha omkamp om Rjukan sykehus

Advokat Geir Lippestad mener at nedlegging av akuttilbudet ved sykehuset på Rjukan fører til dårligere pasientsikkerhet. Han mener også at det ble gjort feil i saksbehandlingen da det ble vedtatt å kutte i sykehustilbudet, og nå har han sendt brev til fylkeslegen.

Geir Lippestad

Rjukan Sykehus venner har engasjert advokat Geir Lippestad.

Foto: SCANPIX NORWAY / Reuters

Det er Rjukan Sykehus venner som har engasjert advokat Lippestad i denne saken. Hele miljøet rundt Rjukan klamrer seg fortsatt til håpet om at avgjørelsen om å legge ned akuttfunksjoner ved sykehuset kan bli omgjort.

– Formelle feil

Rjukan sykehus

Nedleggelsen av akuttilbudet ved sykehuset på Rjukan har skapt stort engasjement.

Foto: Rune Guneriussen

Advokat Lippestad har sett på saken, og nå har han sendt brev til fylkeslegen.

– Vi synes det er god grunn til å be fylkeslegen se på denne saken, og finne ut av om nedleggelse av akuttfunksjonene ved sykehuset på Rjukan går direkte utover pasientsikkerheten til dem som bor i området, sier Lippestad til NRK.

– Vi mener vi tillegg at det foreligger formelle feil ved beslutningsprosessen. Det er slik at vedtak som er av stor samfunnsmessig betydning og gjelder vesentlige endringer på sykehus skal fattes av foretaket med helseministeren, og det har ikke skjedd her, legger Lippestad til.

Han sier videre at det ligger klare politiske føringer fra regjeringen som sier noe om utvikling av sykehuset.

– Der står det at man skal stoppe nedleggelser av akuttilbud på sykehus inntil ny sykehusplan foreligger, sier han, og understreker at hovedgrunnen til at det er sendt et brev til Fylkeslegen er bekymringen for pasientenes sikkerhet.

Les også:

– Liv og helse i fare

Sykehusdirektør Bess Frøyshov er klar over Lippestads henvendelse.

– Vi har sett at Lippestad har sendt et brev til Fylkeslegen der han ber om at det blir gjort en vurdering av dette. Det er han i sin fulle rett til å gjøre, sier hun.

Bess Frøyshov

Sykehusdirektør Bess Frøyshov understreker at vedtaket om nedleggelse har bred støtte fra helseministeren og fra helseforetaket.

Foto: Lars Hansen / NRK

– Vi har hatt en åpen prosess på dette. Utviklingsplanen er basert på faglige vurderinger, og vi har fått støtte i disse vurderingene fra Helse Sør-Øst og helseministeren, sier hun.

Lippestad vil likevel at saken skal sees på en gang til.

– Spørsmålet er hva slags informasjon de har fått og hva slags informasjon de har lagt til grunn for vedtaket. Det er klokkeklart fra politisk hold at man ikke skal senke kravet til pasientsikkerhet ved sykehusene før ny helseplan foreligger, og vi kan vanskelig se at nedlegging av akuttfunksjoner ved sykehuset på Rjukan fører til økt pasientsikkerhet, sier han, og fortsetter:

– Tvert imot. Fagmiljøet på Rjukan er klare på at dette vil sette liv og helse i fare. Det er lang reisevei til nærmeste sykehus. Senest i år har det vært tilfeller der det hadde endt med dødsfall dersom akuttfunksjonene ikke hadde vært der. Derfor er det viktig med en ny vurdering av saken, der all informasjon kommer frem, sier han.

Les også:

Støtte fra Høie

Frøyshov mener likevel at tilbudet vil bli bedre ved å legge ned på Rjukan.

– Det blir bedre ved at vi styrker akuttilbudet på Notodden. I tillegg styrker vi akuttberedskapen i prehospital tjeneste, både i Vinje og i Tinn, sier hun.

– Statsråd Bent Høie støtter vår faglige vurdering om at det er riktig å legge ned akuttfunksjonene på Rjukan, og da mener jeg at det også er ivaretatt politisk, avslutter hun.