Flyktninger omkommet i båtulykke

Det var fem flyktinger på tur med en lærer som satt i båten som kantret i Seljordsvatnet i går. To menn fra Syria og Somalia omkom i ulykken.

Båtulykken i Seljordsvatnet

Politiet leter fortsatt etter en person etter ulykka i Seljordsvatnet.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Læreren er fortsatt savnet opplyser politiet. To menn omkom, mens tre andre reddet seg selv i land da ulykka skjedde like etter klokka 14 torsdag.

Vil prege skolen

Alle de involverte var tilknyttet voksenopplæringa i Nome og Bø. Elever og ansatte der blir ivaretatt av kommunens kriseteam utover fredagen.

Båtulykken i Seljordsvatnet

Fredag flagges det på halv stang ved Nome videregående skoles avdeling i Lunde der også voksenopplæringa i Nome og Bø er lokalisert.

Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

Rektor Marianne Dahlseng sier både elever og ansatte reagerte med sorg på den triste og tragiske hendelsen.

– Våre tanker går nå til de involverte og deres pårørende. Dette vil prege skolen vår framover siden skolen er både en læringsarena, men også en viktig møteplass for våre elever, sier hun.

Kriseteamene både i Bø og Nome er koblet inn og samarbeider på tvers av kommunene.

– Vi planlegger et eget opplegg for å ivareta elever og ansatte både i dag og på mandag, sier rektoren.

Det er satt krisestab i tre kommuner i Telemark etter ulykka. I Seljord – der ulykka skjedde, Bø – hjemkommunen til de seks involverte, og Nome – kommunen der de seks jobbet og gikk på skole.

Åpent hus

Rådmann Åse Egeland i Bø kommune sier dette er fryktelig tragisk og berører mange.

– Vi har satt i gang et apparat som var i sving ganske umiddelbart etter ulykken i går. Alle som var berørt, både familie, pårørende og venner ble kontaktet og ivaretatt, sier hun.

Kommunens flyktningtjeneste kjenner de involverte godt. Folk derfra ble sendt både til Seljord og til kontorene i Bø for å åpne huset der slik at venner og andre kjente kunne komme dit. Familien ble tatt hånd om og fikk etter hvert hjelp til å ta seg inn til Oslo.

– Det er et ganske stort miljø med mange flyktninger bosatt i Bø. Mange av dem er yngre og enslige. Det er viktig at de har et møtested hvor de kan få lov til å være sammen for å prate og bli tatt hånd om, sier Egeland og fortsetter:

– De kommer fra andre kulturer og har et mindre nettverk i Norge. Da blir kommunens rolle enda mer synlig og viktig.

Tung dag

Halfdan Haugan

Ordfører Halfdan Haugan sier det er en tung dag i Seljord.

Foto: Rolf Christian Hatling / NRK

Ordfører Halfdan Haugan forteller at seljordsamfunnet er sterkt preget av ulykken.

– Det er dager som er tyngre enn andre og i dag er det en tung dag. Lokalsamfunnet er preget av den ulykken som har vært i Seljordsvatnet og det at ikke alle er funnet, sier han.

Det ble tidlig satt krisestab i kommunen.

– Så ble det kjent at de involverte var bosatt i en annen kommune og vekslingen skjedde veldig greit med Bø. Vi er fortsatt i beredskap hvis det skulle bli nødvendig med bistand utover dagen, sier seljordordføreren.

Båtulykken i Seljordsvatnet

Politiet søker med båt i overflaten i Seljordsvatnet.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Redningsaksjonen blei trappa noe ned etter at mørket kom i natt, men trappes opp igjen i dag.

– Så fort det lysner vil mannskaper fra sivilforsvaret, røde kors, politiet og andre gjenoppta redningsaksjonen med full styrke, forteller operasjonsleder i politiet Jørn Gustav Larsen.