NRK Meny
Normal

Legger kuttene på is

Flere avdelinger er reddet.

Blefjell Sykehus Kongsberg
Foto: Odd Vegard Kandal / NRK

Styret ved Blefjell sykehus velger å legge de dramatiske kuttene på is.

Fødeavdelingen på Kongsberg består, og ortopedisk avdeling på Kongsberg og Notodden er reddet etter styremøte tirsdag.

Ingen nedleggelse

Kravet fra eieren, Helse Sør-Øst, har hele tiden vært et regnskap i balanse i 2008. Men å legge ned fødeavdelingen på Kongsberg, og å stenge ortopedien, overvåkningen og akuttmottaket på Notodden, ville være å gå for langt, mener styrets leder Bente Mejdell.

- Det er mange forhold som gjør at vi ikke finner det riktig å gå til den typen tiltak nå, sier hun.

Vil omorganisere

Styret ved Blefjell sykehus har tidligere vedtatt innsparingspakke fase en, som blant annet omfattet nedleggelse av fødeavdelingen på Rjukan. Dette ga innsparinger for rundt 35 millioner kroner. Tirsdag vedtok styret fase to som innbærer innsparinger for ytterligere ni millioner kroner.

- Det er ingen drastiske kutt. Vi omorganiserer inntil vi får melding fra eier om at ting må gjøres på en annen måte, sier styremedlem Brit Strandrud.

Stort underskudd

Leder for sykehusaksjonen på Notodden, Asgeir Drugli, er også fornøyd med vedtaket.

- Jeg er fornøyd med at styret fortsetter på samme linje som det forrige styret gjorde, med et vedtak som innebærer at man ikke kan gjennomføre Helse Sør-Øst sitt krav til nedskjæringer fordi det vil rasere helsetilbudet i vår region, sier Drugli.

Selv om Blefjell sykehus lykkes 100 prosent med alle sparetiltakene som styret har vedtatt, er det langt igjen til mål. Tallene peker mot et underskudd på driften på til sammen 30 millioner i 2008, i tillegg kommer 44 millioner i udekkede pensjonskostnader. Sykehuset kan dermed ende opp med minus 74 millioner kroner i margen.

 • Vis omsyn på tronge vintervegar

  Køyreskulelærar Preben Utzig i Skien lærer elevane sine at det ikkje er nokon vits i å halde på forkøyrsretten, men heller vise omsyn nå som gater og vegar er både tronge og glatte. Utzig får full støtte hjå UP Region Sør.

  Preben Utzig
  Foto: Roald Marker / NRK
 • Bekymra for inaktive eldre

  Ingebjørg Kyrdal, spesialist i fysioterapi for eldre, er bekymra for stillesitjande eldre. Vaksne og eldre er i ro i gjennomsnitt 62 prosent av den vakne tida, altså rundt ni timar dagleg, viser statistikk frå Helsedirektoratet.

 • Strid i skjønnsretten

  Lilleelva Parkering og Statens vegvesen er i strid om det nye Lilleelvkrysset i Porsgrunn. Parkeringsselskapet vil ha erstatning for tapte parkeringsplassar, også for plassar som enno ikkje er bygd, skriv Varden.

 • Startskot for samanslåing

  Telemark er vertskap for det fyrste møtet i fellesnemnda for nye Vestfold og Telemark fylkeskommune. Fylkesordførar Sven Tore Løkslid seier han gler seg til å starte prosessen. På møtet skal det mellom anna veljast leiar og nestleiar av fellesnemnda.

  Sven Tore Løkslid. AP
  Foto: Anne Lognvik / NRK