NRK Meny
Normal

Leger varslet før dødsfall

SKIEN (NRK): Leger varslet om uholdbare tilstander og sprengt kapasitet allerede før dødsfallene ved Sykehuset Telemark.

Tom sykehusseng i gangen

Fylkesmannen ser alvorlig både på de medisinske feilene som er avdekket, og på at ikke sykehuset i større grad har tatt selvkritikk ved sin egen gjennomgang av saken.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Legene mener ledelsen ved sykehuset ikke tar situasjonen på alvor og ba allerede i april helsetilsynet vurdere forsvarligheten ved helsetilbudet.

Sendte melding til Helsetilsynet

– Jeg er bekymret. Det er for stor belastning på både sykepleiere og leger, sier leder for Telemark legeforening, Tor Severinsen.

I april i år sendte legene en bekymringsmelding til Helsetilsynet. I brevet påpeker de overbelegg over lang tid, og at enkeltavdelinger i perioder har hatt opp mot 50 prosent flere pasienter enn de har plass til. Tillitsvalgte har gjentatte ganger tatt opp problemstillingen med ledelsen, uten at tiltak er iverksatt.

Sprengt kapasitet fører til at de ansatte sliter med å gi pasientene god nok behandling, sier tillitsvalgt for sykepleierne, Ann Iserid Vik-Johansen.

– Våre sykepleiere sliter med å gi pasientene den pleie og omsorg som er nødvendig og som de fortjener, sier Vik-Johansen.

– Det er veldig uheldig for avdelingen. Det blir tøft å jobbe der og det blir vanskelig å holde oversikten.

Sykehuset Telemark

To pasienter døde på avdelinger med sprent kapasitet ved Sykehuset Telemark.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Krevende å holde oversikt

På grunn av press på avdelinger legges pasienter på andre avdelinger enn der de hører hjemme, noe som også innebærer en risiko, sier Severinsen, leder for Legeforeningen i Telemark.

– Ved en del tilfeller vil pasienter innenfor et visst fagområde måtte ligge på andre sengeposter. Da blir det svært krevende for legene å holde oversikt, og det er risiko for at pasientene ikke blir fulgt godt nok opp.

Fylkeslege Steinar Aase i Telemark deler de ansattes bekymring. Han er i gang med en større gransking av sykehuset for å vurdere forsvarligheten ved driften der.

– Når pasientene må legges i gangene eller i bøttekott eller på badet og slikt, så er ikke dette plasser der det er beregnet å ha pasienter. Det er ikke tilstrekkelig med utstyr og overvåkningsmuligheter der, og pasientene får ikke nok ro og fred der heller, sier Aase.

Fylkeslege i Telemark, Steinar Aase

Fylkeslege i Telemark, Steinar Aase.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Og hvis pasientantallet blir vesentlig høyere enn det som det er planlagt for, så kan det bli så mye å gjøre for personalet på vaktene at disse pasientene ikke får adekvat pleie eller medisinsk tilsyn.

Tar sakene på alvor

Legene mistenker at flere pasienter ikke har fått forsvarlig behandling som følge av presset kapasitet på enkelte avdelinger. Vi kan ikke utelukke at travelheten har spilt inn, sier klinikksjef ved kirurgisk avdeling, Eirik Eliassen.

– De aller fleste pasientene ved Sykehuset Telemark får forsvarlig helsebehandling, sier Eliassen.

– Og så har vi hatt noen avvikshendelser de siste månedene, som vi har gått grundig gjennom med tanke på om overbelegg på sengepostene har medført en risiko for at pasientene ikke har fått forsvarlig behandling. Det er saker vi tar på største alvor, og hvor vi ikke kan utelukke at travelheten har spilt inn, men hvor det definitivt ikke har vært den eneste årsaken.

– Ikke nødvendigvis sammenheng

Sykehusdirektør Bess Frøyshov sier at sykehuset øker antall senger på avdelingene der det er høyt trykk, men sier at sykehuset har et riktig antall senger.

– Vi har jo hatt ganske stor kapasitet med senger ved Sykehuset Telemark, og vi vet at det er en trend at man reduserer antall senger. Det er fordi det er behov for kortere liggetid. Sånn sett tror jeg vi har et ganske riktig antall senger i forhold til sammenlignbare sykehus, sier Frøyshov.

Sykehusdirektøren legger til at hun ikke tror at de to ulykkene som førte til dødsfallene som NRK omtalte i går, nødvendigvis har sammenheng med sprengt kapasitet.

Ifølge Legeforeningen var 3,6 prosent av pasientene ved sykehuset i september korridorpasienter. Det betyr at av 9068 liggedøgn har 324 ligget på korridor.

– Det bør være null, sier Severinsen.

– Korridor er både lite privat og belastende både for pasienter og personalet.

I fjor var svinget tallet på korridorpasienter rundt 2,5 prosent – altså har antallet pasienter som ligger på korridor økt.

Sykehuset Telemark HF sin undersøkelse og behandling av pasienten var klart uforsvarlig, og derved pliktbrudd i henhold til spesialisthelsetjenesteloven. Det er avdekket en rekke feil og mangler. Det er også påvist brudd på regler om journalføring. Fylkesmannen ser alvorlig både på de medisinske feilene som er avdekket, og på at ikke sykehuset i større grad har tatt selvkritikk ved sin egen gjennomgang av saken. Det er også alvorlig at sykehuset overfor de pårørende frikjente sin egen handlemåte, før det hadde vært gjort en adekvat intern gjennomgang og uten at saken hadde blitt meldt til Statens helsetilsyn slik loven krever.

Fra Fylkesmannen i Telemarks tilsynssak
 • Kan ta tid

  Det kan ta tid å reparere synkehullet i Skien. Oppsynsmann Finn Bjørn Lunde i Skien sier det er brudd på en hovedvannledning. – Vi må finne lekkasjen før vi kan få tettet den. Hullet er to meter i diameter og en meter dypt.

  Synkehull i Skien
  Foto: Lorentz Berg / NRK
 • Synkehull

  Det er et stort hull i veibanen ved Blekebakkvegen i Skien. Politiet melder at kommunens ingeniørvakt er varslet om synkehullet. De har sendt en patrulje til stedet for å hindre at noen skader seg.

 • Imingfjell brøytes ikke

  Det blir ikke brøyting på Imingfjell i dag, melder Statens vegvesen. Reinflokken på 1000 dyr er fremdeles øst for fylkesveien. Rolf-Helge Grønås i Vegvesenet sier de følger bevegelsene til flokken. De vil begynne og brøyte så snart det er en endring.

 • Skal satse på jenter

  Telemark fotballkrets styrker fokuset på jentefotball og ansetter tidligere landslagsspiller Trine Rønning. Rønning skal utvikle jentefotballen i Telemark, og jobbe for å få opp rekrutteringen. – Dette blir spennende. Jeg gleder meg veldig, sier hun.

  Trine Rønning
  Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK