Normal

– Helt misforstått at man må redusere mer

Leder for helsetjenesteaksjonen mener sykehusene har en overdreven tro på at man må redusere enda flere sengeplasser. – Dessverre er det mange av de med makt som mener dette, sier han, og mener situasjonen har gått altfor langt.

Tom sykehusseng på gangen

FÅR KRITIKK: Sykehuset Telemark har fått kritikk for å hatt for mange korridorpasienter.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Helseministeren vil ikke innføre noen forsvarlighetsgrense på hvor mange pasienter et sykehus kan ta i mot. Det kom frem i onsdagens spørretime.

Fylkeslegen i Telemark kritiserte i forrige uke Sykehuset Telemark for alvorlig feilbehandlig av to pasienter som døde på avdelinger med stort overbelegg.

Torgeir Bruun Wyller er professor i geriatri og leder for helsetjenesteaksjonen, som arrangerer helsedebatt i Skien onsdag kveld. Han mener helseministerens svar i spørretimen onsdag ikke var noen overraskelse.

Torgeir Bruun Wyller

Torgeir Bruun Wyller er professor i geriatri og leder for helsetjenesteaksjonen. Han reagerer på at antallet sengeplasser på sykehusene blir redusert.

– Dette er en forutsigbar situasjon. Norge har hatt et synkende antall penger i sykehus gjennom mange år, og er blant de laveste i Europa, og vi har den korteste liggetiden allerede. Vi har for få sykehussenger i forhold til det antallet pasienter vi har, sier han.

Gjelder ikke bare Telemark

Wyller mener man har sett denne tendensen ved mange andre sykehus, selv om situasjonen ved Sykehuset Telemark nå kanskje er mest prekær.

– Problemet er ikke at det kommer pasienter på sykehuset som ikke skulle vært der, problemet er at det er for få senger i forhold til det antall pasienter som trenger det kompetansenivået som sykehuset har, sier han.

Han mener det samme vil skje med flere sykehus.

Mener reduksjonen har gått for langt

– Statsråden og helseforetakene bør innse at reduksjonen av antall senger på sykehusene har gått for langt, sier Wyller.

Enkelte avdelinger ved Sykehuset Telemark har i perioder hatt en beleggsprosent på 120-130 prosent og i enkelttilfeller har det vært langt høyere belegg. Wyller mener beleggsprosenten bør ligge på rundt 85 for at det ikke skal være fare for feilbehandling.

– Pasientene kommer ikke jevnt fordelt, og derfor må man ha nok kapasitet til å få tatt unna i de periodene det er ekstra mye, sier han.

– Situasjonen har gått altfor langt. Altfor mange tror at man må redusere enda mer. Det er helt misforstått, og dessverre er det mange av de med makt som mener dette, sier Wyller.

Vil ikke innføre forsvarlighetsgrense

Helseminister Bent Høie sa i dagens spørretime at han jobber for at avdelinger ikke skal fylles opp og at Sykehuset Telemark allerede har satt igang tiltak.

Direktør ved Sykehuset Telemark, Bess Frøyshov, har tidligere i denne saken uttalt at sykehuset øker antall senger på avdelingene der det er høyt trykk, men hun har påpekt at sykehuset har et riktig antall senger.