Lastebileiere reagerer på stans

Distrikssjef Olav Vefald i Telemark Lastebileierforening reagerer sterkt på at utvidelsen av tunnelene over Haukeli blir utsatt grunnet pengemangel.

Statens vegvesen utsetter utvidelsen av tunnelene på E134 over Haukeli grunnet pengemangel.

Distrikssjef Olav Vefald i Telemark Lastebilforening reagerer sterkt og mener dette er et klart løftebrudd. Han krever at penger til rådlighet slik at utvidelsene av tunnelene til 4,2 meter blir gjennomført.

- Det kan ikke aksepteres, og man må finne løsninger på kortere sikt. Om det er blitt dyrere enn beregnet, så får man gjøre alle anstrengelser som er for å skaffe penger til veie.

Vefald sier det har vært en forutsetning siden foreningen startet kampen for et år siden. Han sier at hans medlemmer ikke får kjørt med det som er lovlig de fleste andre tunneler. Det vil også økonomiske konsekvenser for medlemmene.

- Nå vil vi henstille til, vi vil kreve, at myndighetene stiller penger til rådhet slik at de utvidelsesplanene som var, blir gjennomført.