Lærer skremte elevene

International School Telemark får kritikk av Fylkesmannen etter en klagesak mot en lærer. Elever opplevde læreren som truende, skriver Varden. Fylkesmannen mener skolens tiltak ikke var tilstrekkelige til å gi elevene et godt psykososialt miljø. Læreren har sagt opp jobben sin på den internasjonale skolen i Porsgrunn.