Lærer norsk gjennom kreativt arbeid

Siden august i år har to kvinner fått tilbud om å lære å sy og å snakke norsk gjennom et prosjekt i regi av «Gulset næringsmiljøsenter».

Systua på gulsetsenteret

Lene Gulseth jobber frivillig med å lære Fkadu og Souad både å sy og snakke norsk.

Foto: Julie Anda Hovland / NRK

Fkadu Andebrhan Haile

Fkadu Andebrhan Haile synes det norske språket er vanskelig å lære seg.

Foto: Julie Anda Hovland / NRK

På Gulset senteret i Skien sitter Fkadu Andebrhan Haile fra Eritrea og Souad Ghazi Zaqrit fra Syria og lager nye ting av gamle klær, også kalt «omsøm».

Tre dager i uken samles de her med frivillige fra «Gulset nærmiljøsenter» hvor de syr og snakker norsk.

Dette er et prosjekt som skal gi kvinnene en god integrering, samtidig som de lærer språket. Fkadu synes det er gøy både og sy og å lære norsk, men at språket er mer enn bare litt vanskelig.

– Ja, det er veldig vanskelig, ikke bare litt. Men jeg prøver, sier Fkadu som opprinnelig er fra Eritrea.

Lærer ved å gjøre

Mette Løvseth

Mette Løvseth er prosjektleder for omsøm-prosjektet.

Foto: Julie Anda Hovland / NRK

Prosjektleder, Mette Løvseth forteller at de tidligere har hatt stor suksess med liknende prosjekter. Da var det gamle sykler som ble satt i stand, mens det nå er gamle klær som får nytt liv.

Gulset nærmiljøsenter fikk forespørsel fra voksenopplæringa om å ta imot deltakere til språkpraksis. Sammen med de frivillige Lene Gulseth og Marina Moskovtchenko, fikk de ideen om å kombinere omsøm og språkopplæring. Da lærer kvinnene språket ved å gjøre.

– Man lærer ikke bare norsk ved å kun sitte på skolebenken, men man lærer språket ved å være på en norsk arbeidsplass, sier Løvseth.

Størst vekt på språket

Souad Ghazi Zaqrit

Souad Ghazi Zaqrit deltar også i omsøm-prosjektet.

Foto: Julie Anda Hovland / NRK

Souad Ghazi Zaqrit er også med for å lære norsk, og lære å sy.

Hun kom til Norge for om lag 2 år siden, og hun har blitt god på ord de daglig bruker i systua. Blant annet har hun lært seg ulike mønstre, som stripete og blomstrete.

– Jeg lærer mye norsk her. Det er vanskelig men også gøy, sier hun.

Ordene de lærer seg blir skrevet inn i en bok slik at de skal bli husket, det henger også plakater rundt i lokalet som forklarer hva ulike ting heter på norsk.

Prosjektleder Mette Løvseth sier at det ikke er fokus på å produsere så mye, men at det å lære seg språket er det viktigste.

– Vi legger veldig stor vekt på at det skal være tid for å lære norsk, gjennom å skrive ned ord og forklare ord, sier hun.

Glosebok

Kvinnene har hver sin lille notatbok. Her skriver de ned nye ord de har lært.

Foto: Julie Anda Hovland / NRK