Kutter CO2-utslipp fra sementen

Sementen fra Norcem er blitt litt mer miljøvennlig. Fabrikken i Brevik har funnet en ny måte å lage sement på, som gjør at de slipper ut mindre CO2.

Gustav Amli

Gustav Amlie er Regionssjef Sør-og Østlandet i Norcem. Han sier de, hele tiden, forsøker å forbedre produksjonen og kutte utslipp.

Foto: Lorentz Berg / NRK

Forrige uke startet de utsendelsen av den nye sementen, som har en ny og mer miljøvennlig blanding.

Kraftig varme

Regionsjef i Norcem, Gustav Amlie, sier at det er viktig for selskapet å ta små skritt mot mindre CO2-utslipp.

– Vi jobber målrettet og kontinuerlig med å redusere CO2-utslippene. Det gjelder både på produksjonsutstyr og selve produktet. Vi kan tilsette flyveaske og kalkmel, som gjør at produktet får en bedre miljøprofil, sier Amlie.

Inne i Norcems enorme fabrikk i Brevik er det varmt. Varmen stråler fra de store rørene hvor sementen blir laget. Produksjonen av sement krever en kraftig oppvarming av innholdet i sementen.

Dette er noe av det som gjør at sementindustrien blant verstingene i forhold til utslipp av CO2.

Versting skal bli bedre

Hvis man ser bort fra oljeindustrien, har Norcems fabrikk i Brevik lenge vært det stedet som har sluppet ut mest Co2 på fastlandet i Norge. Gustav Amli sier de har en null-visjon, som innebærer at de jobber mot å bli klimanøytrale.

Ny forskningen viser nå at det er mulig å tilsette finmalt kalkstein utenom oppvarmingsprosessen. Dette kan kutte Co2-utslippene fra fabrikken med fire prosent.

Norcem er allerede i gang med et prosjekt hvor de tester flere måter å fange CO2 fra produksjonen på. Dette prosjektet skal vare fram til 2017.