Etterlyser kurs for å hindre vold mot ansatte

NISSEDAL/SKIEN (NRK): Fagforbundet roper et varsko. Mangelfull opplæring og lav bemanning kan gå ut over sikkerheten til ansatte i helsesektoren.

Lise Larsen

Seksjonsleder Lise Larsen er bekymra for kutt i kommunebudsjetter som kan føre til færre kurs.

Foto: Britt Boyesen / NRK

«Pasienten kan gå til angrep på personalet helt plutselig. Pasienten kan klype, sparke og holde oss. Det er en daglig voldsrisiko.»

Dette er et utdrag i en rapport fra en institusjon i Telemark. Noen ansatte i helsesektoren som jobber innen psykiatrien, rusomsorgen eller på demensavdelinger, opplever ofte utagerende og voldelige pasienter.

Arbeidstilsynets oversikt viser at 6 prosent av arbeidstakerne i landet opplever vold og trusler. Levekårsundersøkelsen fra 2013 forteller at ansatte i helse- og sosialsektoren er mest utsatt for dette.

– Vondt og ubehagelig

Astrid Eidem Nordal åpner skapdøra på kontoret sitt ved Nissedal omsorgssenter. Der henger avisutklippet som forteller om kurset de ansatte gikk på for noen år siden, et såkalt vergekurs.

Astrid Eidem Nordal

Sykepleier Astrid Eidem Nordal har et motto: Pasienter er ikke vanskelige. Pasienter har det vanskelig.

Foto: Britt Boyesen / NRK

– Vi kjente på kroppen at det var nødvendig med opplæring i hvordan vi skal takle fysisk utagerende pasienter. Vi trengte å lære hvordan vi skulle stoppe noen som var voldelige, forteller den erfarne sykepleieren.

Hun har blitt slått og sparka flere ganger.

– Det er vondt og ubehagelig. Jeg har fått bruk for det jeg lærte på kurset.

Ikke alle får kurs

Det er ikke alle ansatte i kommunene som får et slikt kurs hvor de lærer å unngå situasjoner som kan føre til vold fra pasientene, eller stoppe pasienten som går til angrep. Seksjonsleder Lise Larsen i Fagforbundet i Telemark er redd for at dårlig kommuneøkonomi skal føre til mindre opplæring og dårligere bemanning.

– Det gjelder spesielt fagarbeidere, sier hun.

Guro Winsvold

Omsorgssjef Guro Winsvold i Skien kommune sier det ikke er snakk om å kutte når det gjelder sikkerheten til pasientene og de ansatte.

Foto: Britt Boyesen / NRK

Guro Winsvold er sjefen til 2.200 ansatte i Skien kommune. Omsorgssjefen sier de bruker tid på opplæring og tid på å vurdere risikoen for vold.

– Det er viktig å kunne håndtere disse pasientene riktig, men det er vel så viktig å se på risikoen på forhånd. Å kjenne pasientene og sette inn tiltak.

Winsvold understreker at det ikke blir spart på noe for å hindre vold mot ansatte.

Rekruttering

Seniorinspektør Heidi Krog Tysvær i Arbeidstilsynet mener de fleste kommunene er flinke til å vurdere pasientene og risikoen for de ansatte.

– Det er ikke bare penger og bemanning som er svaret her. Gode rutiner og organisering av arbeidet er viktig. Kommunene bør blir enda flinkere til å gjøre grundige og systematiske risikovurderinger av de utfordringene de ansatte står i.

Informasjon og råd fra Arbeidstilsynet om vold og trusler

Mange som jobber med utagerende pasienter, har erfaring og kompetanse for å takle dette. Men hvis ikke de ansatte får god nok opplæring, tror Lise Larsen i Fagforbundet at det kan føre til dårligere rekruttering.

– Noen kvier seg nok for å jobbe med utagerende pasienter, men opplæring og god bemanning kan gjøre det enklere for rekrutteringa i framtida.