NRK Meny

Kulturhus betyr ikkje så mykje

Mange lokalpolitikarar har urealistiske forventningar til nye kulturhus. Bård Kleppe ved Telemarksforsking seier at politikarane har urealistiske forventningar til at nye kulturhus skal føre til tilflytting og økonomisk vekst i kommunen. Tall frå Statistisk sentralbyrå viser at besøkstala i kulturhusa går ned.