Kritisk til kirkeplaner

Telemark fylkeskommune kritiserer planene for oppføring av ny kirke etter at Østre Porsgrunn kirke brant i 2011. I en uttalelse til kommunen kommer fylkeskommunen med flere innsigelser av kulturminne- og kulturmiljøhensyn. – Fram til byggingen starter bør det finnes løsninger som vektlegger større tilpasning til kulturmiljøet rundt kirken, sier teamleder for kulturarv, Geir Sørum.

Nye Østre Porsgrunn kirke
Foto: sivilarkitekt Espen Surnevik / Trodahl Arkitekter