NRK Meny

Kritikk mot Gullbring

Arbeidstilsynet har gitt ledelsen ved Gullbring Kulturanlegg i Bø flere pålegg, med bakgrunn i en rekke kritikkverdige forhold, knytta til behandling av ansatte, skriver Varden. Arbeidstilsynet har fått flere meldinger om uro i arbeidsmiljøet, og utførte på bakgrunn av det et tilsyn. Styreleder i Gullbring, Pål Kristiansen sier til avisa at styret er uenige med arbeidstilsynet, og vil klage på pålegga.

  • Får tre millioner til forskning

    Overlege ved Sykehuset Telemark Håkon Tobro har fått tre millioner kroner til forskning på slagbehandling. Forskningsmidlene skal brukes over flere år, og målet er at de skal bidra til en bedre slagbehandling i distriktene.

  • Fått i seg røyk

    En voksen og et barn tas hånd om av helsepersonell etter å ha fått i seg røyk etter en brann ved Øvre Sølen i Porsgrunn.

  • CO₂-lagring blir prioritert i EU

    Statoils plan om CO₂-lagring under havbotnen på norsk sokkel har fått status som eit prioritert prosjekt i EU. Planen er å lagre CO₂ på same måte ved norske industrianlegg, slik som Norcem i Brevik og Yara på Herøya.