Krisa fortsetter i Notodden-skolene

Politikerne skjønner ikke alvoret når de fortsetter å spare på lærerstillinger. Det mener FAU-leder ved Tveiten skole, Karl Arne Lia.

Notodden kommune

De siste fem årene har Notodden skole spart inn 75 millioner kroner ved å ha færre lærere i skolene. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) har slått alarm flere ganger, og mener kommuneledelsen på Notodden har drevet skolene med 30 lærerstillinger i manko hvert år.

- Rammer de svakeste

- Resultatet er dårligere undervisningstilbud, ikke minst til de svakeste elevene. De som trenger litt ekstra, får ikke den faglige tilretteleggingen og hjelpen de burde ha fått, sier FAU-leder Karl Arne Lia ved Tveiten skole. Han mener det er de svakeste elevene som betaler for kommunens underskudd, og sitter igjen som tapere.

Han er selv lærer, og ser problemet med nedskjæringene rundt seg hver dag,. Både som lærer og som far.

Han karakteriserer krisa i Notodden-skolene som alvorlig. Det som skulle vært en nødløsning for kommunen da den kom i økonomisk uføre, mener Lia bunnivået er blitt lagt som faste rammer i Notodden-skolen.

- Noen elever har snart gått gjennom barneskolen, og har opplevd å være i bunnen av en hestekur.

Liten hjelp

Nedskjæringene i Notodden-skolene er et resultat av den økonomiske krisa i Notodden kommune. Politikerne har i flere år fryktet at Fylkesmannen skulle sette kommunen under administrasjon, grunnet flere års budsjettunderskudd.

Nå er økonomien i kommunen bedre, uten at det har gitt utslag i flere lærerstillinger. I forkant av siste kommunestyremøte ba foreldrene kommunepolitikerne om å se alvoret.

Resultatet ble tre nye lærerstillinger. Men det mener Lia monner lite, siden kommunen neste år starter tre til fire nye skoleklasser grunnet flere elever.

- Disse stillingene forsvinner bort, i og med at det samlet i Notodden-skolene økes fra 75 klasser til 78, kanskje 79 klasser. I praksis er ikke dette en økning for skolene.

Han mener også at tre stillinger fordelt på 11 skoler blir blåbær, siden man egentlig mangler 30 lærere i Notodden-skolene.

- Ingen hensikt

Det har vært en sterk økning i sykefraværet hos lærerne på Notodden. Skolekrisa blir helt sikkert en del av valgkampen, men mange foreldre spør seg om det har noen hensikt.

- Foran valget er det ikke noen vits i å spørre de politiske partiene. Inntil kommunen har betalt ned tidligere underskudd, ser man ikke noe synlig resultat i kommunen fra det Jens Stoltenberg-regjeringen tilførte kommunene i 2005, mener Lia.