NRK Meny
Normal

Krigsår borte fra Ørn-protokoller

IF Ørns håndskrevne historie fra andre verdenskrig er blitt skåret ut av idrettsforeningens protokoller.

Telemarksavisa har fått bekreftet fra flere kilder at de håndskrevne dokumentene som omhandler Ørns historie fra 1941 til 1945, er skåret ut av protokollen - trolig ved hjelp av et barberblad.

Formann Olav Storkaas i IF Ørn sier til avisa han er ukjent med at noen skal ha skåret ut de rundt 40 sidene fra protokollen. Han sier også at han ikke ser noen grunn til å forfølge saken.

Da IF Ørn fylte 100 år i 1996, ble det diskutert hvorvidt idrettslagets historie fra krigsårene skulle tas med i jubileumsboka.

 

Vidar Aaltvedt, som var medforfatter av den omdiskuterte jubileumsboka, sier til TA at han er skremt over at IF Ørns styre ikke vil forfølge saken med de forsvunne protokollene.

- Jeg frykter at de er tilintetgjort, sier Aaltvedt.

Innelåst

Alle Ørns protokoller er i utgangspunktet innelåst i en safe på Jarseng. Det gjelder også protokollen som tar for seg perioden 1937-1950, og dermed også krigsårene.

- Det er kun IF Ørns formenn som opp igjennom årene har hatt nøkkel til denne safen. I løpet av det halvannet året jeg nå har vært formann har jeg ikke kikket på protokollene, sier Storkaas.

- Hvis jeg får en henvendelse fra noen i klubben, skal jeg sjekke dette. Hvis vi skal gjøre noe med det du sier, så blir det i så fall en intern sak i Ørn. Det er ikke aktuelt å anmelde saken til politiet, sier Olav Storkaas.

 

 • UP: Fleire fartskontrollar

  Utrykkingspolitiet vil auke talet på fartskontrollar. Det seier UP-sjef Runar Karlsen. For høg fart er framleis den viktigaste grunnen til alvorlege trafikkulukker, og UP-sjefen trur at fleire kontrollar vil heve terskelen for å bryte fartsgrensene.

  Runar Karlsen
  Foto: Vegard B. Lien / NRK
 • Kritisk til å dele celle

  Ingeborg Kivle i Telemark fengsels- og friomsorgsforbund er kritisk til ordninga med fleire fangar på same celle. Det er fengselsstyresmaktene som seier at enkelte må dele celle i ein periode. Kivle meiner at ei ordning svekker tryggleiken.

  Ingeborg Kivle
  Foto: Anna Lognvik / NRK
 • Trafikkulukke i Bø

  Ein person er lettare skadd etter ei utforkøyring på Folkestadvegen i Bø. Fylkesveg 152 er delvis stengd på ulukkesstaden.

 • Mykje snø – liten flaumfare

  Sjølv om det er 20 prosent meir snø enn normalt rundt Tinnsjøen og Møsvatn, er det liten fare for flaum til våren. Det seier direktør i Øst-Telemarkens Brukseierforening, Nikolai Østhus. Flaumfaren aukar dersom det kjem mykje nedbør når snøen smeltar.