KrF-politiker vil ha bryllup ut av kirken

SKIEN (NRK): Erik Næs er tidligere pastor og nå KrF-politiker og varaordfører i Skien. Han mener det offentlige bør ha alt ansvar for å vie mennesker i ekteskap.

Erik Næs

Erik Næs er KrF-politiker og varaordfører i Skien. Han er også tidligere pastor i Pinsekirken Tabernaklet. Han mener kirken ikke lenger bør ha ansvar for å vie folk i ekteskap.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

– Vigsler bør gjøres av offentlig myndighet. Det bør ikke være opp til enkeltpersoner å bestemme hvem som skal få gifte seg og ikke, sier Erik Næs.

Han er Kristelig Folkeparti-politiker og varaordfører i Skien. Gjennom to perioder på til sammen 11 år jobbet han som pastor, fem av dem i Pinsekirken Tabernaklet. Derfra har han lang erfaring som vigselsmann.

Les også:

– Kommunene bør ha enerett

Fra 1. januar har kommunene overtatt ansvaret for borgerlige vigsler, tidligere var det Tingretten som hadde dette ansvaret.

– Når kirker i Norge har rollen med å ivareta vigsling av befolkningen, blir det feil for meg å avvise noen og akseptere andre. Da hjelper det ikke å finne en annen menighet, eller en annen prest i sognet til å utføre vigslingen, sier Næs.

Han vet at hans mening ikke er den samme som gjelder i hans parti.

– Samvittighetsfrihet er viktig for KrF i en sak som denne. Derfor mener vi at trossamfunn ikke skal behøve å vie noen i strid med sin overbevisning. Samtidig er det negativt at noen som kommer til en kirke eller menighet for å gifte seg, blir avvist. Det blir et signal om at de ikke er bra nok. Derfor reiser jeg spørsmålet om det ikke hadde vært bedre om alle vigsler er borgerlige, utdyper Næs.

Han mener dersom alle menigheter hadde vigslet alle som kom til dem, ville det vært uproblematisk, men at det ikke er slik i dag.

– Ingen god idé

– Det er ikke riktig at enkeltpersoner kan bestemme hvem som skal gifte seg og ikke i kirken. Kirkemøtets vedtak sier tydelig at alle som ønsker å gifte seg skal kunne gjøre det i alle kirker i landet, sier leder i Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum.

Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet

Leder i Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum synes ikke det er noen god idé å frata kirken vigselsretten.

Foto: NRK

Kirkerådets leder sier at kirken flere ganger har avvist å gi fra seg vigselsretten, senest i 2017. Også biskopen i Agder og Telemark er skeptisk.

– Jeg synes ikke dette er noe godt forslag. Det betyr veldig mye for mange mennesker å bli viet i kirken. Vi ønsker å være en folkekirke som er til stede i folks liv ved viktige begivenheter, sier biskop Stein Reinertsen.

Biskopen kan ikke se at kirken kan ha fordeler av å miste vigselsretten.

– På en side kan du si at man kanskje ville sluppet det som er en vanskelig debatt for kirken, men ikke helt for fortsatt ville en del mennesker komme og ønske forbønn for sitt liv og da kommer man i de samme teologiske spenningene.

– De som kommer til kirken skal bli møtt med verdighet og respekt. Kirken har ansvar for å finne noen som vil vie det aktuelle paret, sier Reinertsen.

Bryllup

Alle bør ha like muligheter til å gifte seg mener Erik Næs. Han synes at det offentlige bør ha alt ansvar for vigsler.

Foto: Colourbox