Krever oversikt over pengebruk

Rjukan Sykehus` venner krever på nytt en oversikt fra Sykehuset Telemark over hva sykehuset har brukt en pengegave fra foreninga til.

Rjukan sykehus

Rjukan sykehus ble lagt ned i 2015.

Foto: Rune Guneriussen

Det framkommer av et brev som foreninga sin advokat, Vibeke Hein Bæra, har sendt til ledelsen ved Sykehuset Telemark.

Vibeke Hein Bæra

Vibeke Hein Bæra representerer Rjukan Sykehus` venner, og forventer å få en god oversikt av Sykehuset Telemark.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Skulle det vise seg at noen av pengene er brukt til andre ting enn det som står i avtalen mellom foreninga og Sykehuset Telemark, vil Rjukan Sykehus` venner nå kreve å få pengene tilbake, står det i brevet.

– Vi vet at fondsmidlene blant annet er brukt til utstyr ved sykehuset på Rjukan, men den totale oversikten er for dårlig, sier Hein Bæra.

Gaver fra befolkningen

Gavefondet ble stiftet på slutten av 1990-tallet, som følge av store pengedonasjoner fra befolkningen på Rjukan.

I høst ønsket Sykehuset Telemark å flytte en CT-maskin fra Rjukan til sykehuset på Notodden. Men da ble det bråk. Rjukan sykehus` venner ville ikke ha noe av at maskinene ble flyttet, fordi de mente maskinen delvis var finansiert av fondsmidler fra dem.

I forbindelse med denne diskusjonen etterspurte foreningens advokat en oversikt over hva pengene fra gavefondet egentlig hadde blitt brukt til. Sykehusets ledelse foreslo da et snarlig møte mellom sykehuset og foreningen, for å rydde opp.

Forventer svar

Til tross for at flere av donasjonene ligger år tilbake i tid, forventer Vibeke Hein Bæra at Sykehuset Telemark klarer å gi henne et svar på hva pengene er brukt til.

– Det bør være mulig. Fordi det er klare statutter for hvordan disse midlene skal forvaltes, brukes og hvordan man skal rapportere hva pengene blir brukt til, sier hun.

I statuttene står det blant annet at om pengene er brukt til andre formål enn det de er tiltenkt, skal de returneres til giveren.

I gang med arbeidet

Tom Helge Rønning

Sykehusdirektør Tom Helge Rønning sier det er krevende å finne ut av hva pengene konkret er brukt til, men at arbeidet er godt i gang.

Foto: Solfrid Leigul Øverbø / NRK

Administrerende direktør ved Sykehuset Telemark, Tom Helge Rønning, sier arbeidet med å lage registeret Bæra etterspør er i gang.

– Vi jobber med å finne ut av dette. Mye ligger langt tilbake i tid, på et tidspunkt da Rjukan Sykehus var en del av Blefjell Sykehus, som igjen ble overtatt av Sykehuset Telemark. Det gjør at informasjonen ikke er så enkel å få tak i, sier Rønning.

Han vil ikke si hva som vil skje dersom de finner ut at pengene er brukt til ting de i utgangspunktet ikke skulle vært brukt til.

– Jeg vil ikke gå inn i de forholdene nå, men hvis det er åpenbart at så har skjedd, så vil Sykehuset Telemark stå for sine forpliktelser, sier han.