Krever hjemmevakt for spesialtrent politi

Politiet trener spesialstyrker mot terror, men vil ikke betale for å ha dem i beredskap. – Sikkerheten til befolkningen blir svekket, sier lederen i Politiets Fellesforbund i Telemark.

Bevæpnet politi i Mo i Rana

Spesialtrente politifolk blir ikke betalt for å ha hjemmevakt, selv om Politiets Fellesforbund veldig gjerne vil ha en slik ordning.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Politiets utrykningsenhet er topptrent på situasjoner med et høyt spenningsnivå. Hvert politidistrikt har en såkalt UEH-tropp som skal være klar til å håndtere terrorangrep, skyting-pågår eller andre større hendelser.

Stine Benjaminsen Nygård

Leder i Politiets Fellesforbund i Telemark, Stine Benjaminsen Nygård, mener at det trengs en beredskapsordning som sikrer flere politifolk ved større hendelser.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Men arbeidsgiver vet ikke om de nødvendige mannskapene er tilgjengelige. Lokallagsleder i Politiets Fellesforbund (PF) i Telemark, Stine Benjaminsen Nygård, er skuffa over den nye særavtalen for utrykningsmannskapene, og mener den går ut over tryggheten til befolkningen.

– Når det skjer ekstraordinære hendelser av mindre eller større skala så er vi avhengige av at de er tilgjengelige på fritiden. Dette er for risikofylt. Vi ønsker en beredskapsavtale slik at UEH-mannskapene er forpliktet til å møte innen et visst klokkeslett på jobb også når de har fri.

– Like dårlig beredskap som i 2011

Politiets Fellesforbund mener en beredskapsordning kan bidra til å redde liv i skarpe situasjoner. Til tross for Politianalysen, og Gjørv-kommisjonens kritikk av politiberedskapen etter 22. juli, mener Benjaminsen Nygård at beredskapen er like dårlig som i 2011.

– Konsekvensen er at sikkerheten og tryggheten til befolkningen ved ekstraordinære hendelser er svekket, fordi man ikke vet om mannskaper faktisk kommer. Det skal sies at dette er en gjeng med veldig lojale medarbeidere som ønsker å gjøre en god jobb, men de har også et privatliv og en fritid, sier Benjaminsen Nygård.

Når det står om liv og død skal den første patruljen som kommer på stedet være i stand til å håndtere det. Telemark baserer seg på å ha noen av de topptrente polititjenestemennene på tjenestelistene til enhver tid, sier politimester Rita Kilvær.

– Det viktigste for oss er å ha folk med UEH-bakgrunn på jobb til enhver tid. Nå har vi fått en økning av mannskaper med denne kompetansen, som skal iverksettes i løpet av et par år. Da vil vi være oppunder 50 UEH-mannskaper til enhver tid i politidistriktet. Da har vi så mange på jobb til enhver tid, at det er en forsvarlig løsning, sier Kilvær.

Politimeister Rita Kilvær, Telemark Politidistrikt

Politimester i Telemark politidistrikt, Rita Kilvær, tror en beredskapsavtale vil føre til høye kostnader og fravær.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Bakvakt skaper fravær

Rita Kilvær tror ikke at en beredskapsavtale vil fungere.

– Mannskapene må være tilgjengelig på kort tid, for at det skal være noen vits, og de skal være edru og kjørbare. En slik avtale vil koste mye penger. Dessuten koster det også fravær. Ønsket om den gode beredskapen blir sin egen fiende. I lys av det synes jeg det er vanskelig å være enig i en sånn løsning, sier Kilvær.

Politidirektoratet (POD) er av samme oppfatning. Direktør i POD, Karin Aslaksen sier at politiberedskap sikres best ved å ha polititjenestemenn på jobb, og ikke bundet opp i hjemmevaktordninger.

– I tillegg til at en slik ordning vil redusere den aktive tjenestetiden, vil den også bidra til en ytterligere økonomisk kostnad. Dette vil igjen gå ut over mulighetene til å ansette nyutdannede politimenn, jurister og sivile, sier Aslaksen.

Likevel er ikke dagens ordning tilfredsstillende, sier Benjaminsen Nygård.

– Hvis man trenger flere enn de som er på jobb, så er det bingo om de faktisk får skaffa mannskap eller ikke. Og vi har nå flere hendelser der man viser at man ikke klarer å ha nok mannskap på jobb til enhver tid. Vi har definitivt bruk for en beredskapsvakt.