Hvordan kunne dette skje?

To døgn før eksplosjonen på Herøya gikk alarmen. Nå krever Direktoratet for sikkerhet og beredskap svar på hvordan denne kunne bli oversett.

Herøya
Foto: Svein Holt Hansen / NRK

3. desember varslet alarmen på Herøya at en farlig situasjon var under utvikling.

Likevel var det ingen som reagerte før katastrofealarmen gikk få minutter før eksplosjonen.

Les: Alarmen ble oversett

Skal granske rapporten

- Vi ønsker et svar på hvorfor denne alarmen ble oversett i to døgn. Vi ønsker også en tilbakemelding på hva de kommer til å gjøre for at dette ikke skal skje igjen, sier avdelingsleder Tom Ivar Hansen i Direktoratet for sikkerhet og beredskap.

Den foreløpige rapporten om ulykken konkluderer med at årsaken til smellen var at en tank ble for varmt, samtidig som pH-verdien sank faretruende på grunn av en lekkasje. Under normal produksjon er en så redd for en slik utvikling at en tar manuelle prøver hver time, i tillegg til at instrumentene blir avlest kontinuerlig.

- Vi vil se nøye på denne rapporten, og se om de tiltakene som planlegges er tilstrekkelige. Så vil vi følge opp at det blir gjennomført, sier Hansen.

Vil forhindre at det skjer igjen

Alt før den endelige rapporten fra Yaras undersøkelseskommisjon er klar, varser direktør Jan Petter Fossum tiltak for å forhindre at noe liknende skal skje igjen.

- Vi kommer til å gjennomføre en del tiltak på styresiden for å forhindre at slike ting kan skje. Vi skal også gå gjennom anlegget for å være helt sikre, sier Fossum.