Krever flere tog

Jernbanegruppa i Grenland krever at det blir satt inn flere tog på Vestfoldbanen. Bakgrunnen er de ventede problemene på E-18 i sommer.

NSB-tog
Foto: Bjørn Christian Jacobsen / NRK

Både politi og vegmyndigheter frykter lange køer og trafikkproblemer på E-18 i sommer. Årsaken er naturligvis at trafikken i år skal gå langs den gamle E-18 på grunn av at Hanekleivtunnellen er stengt. Jernbanegruppa i Grenland mener at problemene kan løses ved å sette inn flere tog på strekningen Oslo - Skien.  - Dette er helt nødvendig for å få unna all trafikken, sier leder for Jernbanegruppa, Erling Dahl. 

Lavere priser

Jernbanegruppa mener også at prisene på togreiser på Vestfolbanen bør settes ned. Dahl mener at situasjonen er akutt, og han frykter trafikk-kaos på E-18 i sommer.

Åge Kristoffer Lundeby, i NSB infoavdeling, sier i en kommentar at det per dags dato er ledig kapasitet på de togene som  går. Han tilbakeviser dermed at det er et behov for flere avganger.

Lundeby sier at videre at NSB ikke kan gjøre noe med prisene før et krav om dette eventuelt kommer fra samferdselsdepartementet.