Krever dobbeltspor i Vestfold

Ordførarane i Grenlandskommunane og Larvik, Sandefjord og Tønsberg krev at det fullført dobbeltspor gjennom Søndre Vestfold så snart som mogleg. Enkeltsporet gjennom Søndre Vestfold er den viktigaste flaskehalsen som hindrar effektiv Intercity samband til Grenland og vidarekobling til Sørlandsbanen.

Nytt dobbeltspor snart ferdig
Foto: Yngve Tørrestad / NRK