Krever at nasjonale prøver droppes

Blindeforbundet ber Kunnskapsdepartementet stanse nasjonale prøver, inntil alle barn kan ta dem på lik linje. – Uaktuelt, sier kunnskapsministeren.

Remi Kleiv

Remi Kleiv fra Kviteseid ønsker å delta i klassen på linje med de andre elevene.

Foto: Privat

Aina Mari og Remi Kleiv

Aina Mari Kleiv og sønnen Remi.

Foto: Privat

– Det sårer meg at min gutt på grunn av sine utfordringer skal ekskluderes fra å få ta nasjonale prøver i engelsk. Det er diskriminering av en gruppe mennesker, sa Aina Mari Kleiv, mor til blinde Remi i Kviteseid til NRK i desember.

Etter at NRK.no fortalte om barna som utestenges fra nasjonale prøver, svarte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) med å sette i verk løsninger på kort og lang sikt.

Løsningen på kort sikt er at blinde og svaksynte elever får ta nasjonale prøver i engelsk fra høsten 2017. Men de må ta den sammen med en lærer, og prøvene vil ikke telle i nasjonale målinger.

På lang sikt skal det utvikles et tilrettelagt prøvesystem.

– Vondt

Arnt Holte, generalsekretær i Blindeforbundet

Arnt Holte, generalsekretær i Blindeforbundet.

Foto: NRK

– Jeg er redd for at den veien kunnskapsministeren har lagt opp dette, er å utsette mange blinde og svaksynte barn for de samme opplevelsene framover, sier Arnt Holte, generalsekretær i Blindeforbundet.

Holte mener det er oppsiktsvekkende at blinde nå får ta prøven, uten at den teller i de nasjonale målingene.

– Opplevelsen av å bli utestengt, ikke telle, er vanskelig å takle. Du føler en sterk urettferdighet. Og man ville ikke akseptert at andre grupper ble utestengt fra de nasjonale prøvene. Å bli behandla på denne måten er vondt, sier Holte.

Blindeforbundet tror ikke Kunnskapsdepartementet vil legge ned ressurser i å finne løsninger uten drastiske tiltak.

– Vi krever at prøvene i engelsk ikke gjennomføres, med mindre de er tilgjengelige for alle.

– Uaktuelt

Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Det er et urimelig krav at vi skal slutte med nasjonale prøver for alle. Det er ikke aktuelt, sier kunnskapsminister Isaksen.

Han mener den kortsiktige løsningen der blinde og svaksynte får ta prøven med en lærer er tilstrekkelig inntil videre.

– Det betyr bare at de ikke er med i statistikken, det betyr jo ikke at de ikke får ta prøven.

– Sier du da at dersom en blind eller svaksynt tar prøven sammen med en lærer, så er det på lik linje med de andre elevene?

– I den kortsiktige løsningen er det alternativet. Så jobber vi med å komme så nært som mulig at blinde og svaksynte skal få samme mulighet til å ta prøven.

– Et system som diskriminerer

– Blinde og svaksynte barn har nok å stri med i skolen om en ikke også skal ha et system som ekskluderer og diskriminerer, sier Holte, som mener det allerede finnes metoder for å legge prøvene til rette.

Kunnskapsministeren vedgår at det finnes teknikker og løsninger som kan tilrettelegge prøven, men vil likevel ikke si når de settes i verk.

– Vi vet ikke akkurat når vi får løsningen på plass.