Krever åpenhet

Godseier Løvenskiold får 20 millioner kroner fra Staten for vern av skog i Sauheradfjellet. Nå krever politikere i Skien åpenhet om skogvernavtalen før de behandler godseierens plan for hyttebygging.

Vernede områder Løvenskiold

Vernede områder Løvenskiold.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Planen om bygging av 400 hytter på Svanstul kommer samtidig med at Løvenskiold har inngått avtale med Staten om skogvern.

- Det er våre penger

Arnulf Rafgård.

Foto: Anita Moland / NRK

For vern av 25 tusen mål skog i Sauheradfjella får godseier Løvenskiold 20 millioner kroner i erstatning fra Staten. Nå krever politikerne å få vite nøyaktig hva avtalen innebærer så de kan vite hva de behandler.

 - Hvis ikke det er åpenhet blir det spekulasjoner. Det kan umulig være noe problem for bedriften å fortelle folket hva han får i kompensasjon. Det er våre penger, statens penger og innbyggernes penger, sier Arbeiderpartiets Arnulf Rafgård.

I Skien har det lenge gått rykter om at Løvenskiold har fått mer enn 40 millioner kroner for å godta vern av 25 tusen mål skog og hei.

Flere avtaler

Avtalen med godseieren er bygget på vanlige satser for denne typen naturvern, noe som betyr at Løvenskiold har fått en erstatning på cirka 20 millioner kroner fra Staten.

Avtalen innebærer blant annet at Løvenskiold ikke kan hogge tømmer, men kan fortsette med utleie av jakt og fiske i verneområdet. Den er en del av arbeidet med et stort naturreservat på mer enn ett hundre tusen mål i fjellområdet mellom Telemark og Buskerud. Verneområdet går gjennom fire kommuner fra Skien til Kongsberg.

Samtidig med skogvernet er det åpnet for at Løvenskiold kan fremme en plan for utbygging av 400 hytter i Svanstul-området. Denne planen skal til behandling i Skien bystyre i slutten av august.

Og det er i denne forbindelse at politikere i Skien krever åpenhet om alle avtalene med Løvenskiold. For Arnulf Rafgård ser en sammenheng mellom hyttebygging og skogvern.

- Det er klart det er en sammenheng. Alt henger sammen. Det er slik at den idiotiske nedleggingen av Union fikk virkninger blant annet for leverandørene av virket da grunnlaget av driften av skogen faller bort. En må tenke i nye baner, og Løvenskiold satser nå på turisme. De midlene som han nå frigjør ved dette frivillige vernet vil han investere i turisme, for eksempel i disse 400 hyttene, i tillegg til at han også er engasjert i varmekraftverk.

Vil ha alle fakta på bordet

Politikerkravet om åpenhet blir også støttet av ungdomspolitikerne i Telemark AUF. De har satt i gang en underskriftsaksjon for å få utsatt bystyrets behandling av Svanstulhyttene, sier Odin Adelsten Bohmann, leder i Telemark AUF.

- Det er jo viktig at alle fakta ligger på bordet når man gjør et slikt vedtak som vil ha konsekvenser for lang tid framover. Det er uansvarlig av bystyret å gå for planen før man vet hvor mye han har fått, hva pengene skal gå til, og før det ligger varige verneplaner og sånne type ting, mener Bohmann.