Krev klare reglar for eigenbetaling


Bystyrerepresentant for Skien Høgre, Marjan Farahmand, er ikkje nøgd med dei retningslinene oppvekstsjef Grete Gjelten sender ut om eigenbetaling i grunnskulen. Faramand er nøgd med at kommunalsjefen seier at skulane skal fylgje gratisprinsippet. Men retningsline er uklare, og det er framleis opning for å ta eigenbetaling for skuleturar, meiner Faramand.