NRK Meny
Normal

– Vil finne løsning for reservasjonslege

Pålegget fra Helsetilsynet rammer Vinje kommune, der en av legene reserverer seg mot å sette inn spiral og henvise til abort.

Illustrasjonsfoto lege
Foto: ILL.FOTO:EIRILL WIIK, WIIK, EIRILL

– Den aktuelle legen må vurdere om vedkommende vil rette seg etter de nye forskriftene eller ikke. Det sier helse- og omsorgssjef Kari Dalen i Vinje kommune.

Helsetilsynet slår fast at kommunelegene ikke kan reservere seg.

– Hvordan reagerer du på vedtaket i Helsetilsynet?

– Jeg tar det til etterretning. Det er jo en oppfølging av endringer i forskrifter som kom rett før årsskiftet, der vi får spørsmål om hvordan vi innretter oss i forhold til det regelverket som gjelder nå.

Les også:

Sammen om løsninger

– Skaper de nye forskriftene nå problemer for dere?

– Det er utfordringer når vi skal vurdere å gjøre endringer. Vi skal jobbe fram til første mars for å finne løsninger.

– Vi har hatt dialoger med den aktuelle fastlegen og de andre om hvordan utfallet ville bli i helsetilsynet og mulige løsninger. Nå skal vi heretter finne løsninger sammen, for ikke å ramme pasienter som kan bli berørt av dette.

Ulike oppgaver

– Er det fare for at Vinje kommune risikerer å miste en lege, dersom vedkommende ikke vil rette seg etter forskriften?

– Vi får ta stilling til dette når vi kommer så langt. Og så er det slik at Vinje kommune og legene har et arbeidsforhold for fast ansatte leger som vi må ta på alvor. Så her er det flere forhold som vi skal bruke tid på.

– Kan det være en løsning at den aktuelle legen får andre oppgaver?

– I den kommunale virksomheten er det flere typer oppgaver. Både fastlegeoppgaver og offentlige oppgaver. Vi skal vurdere de mulighetene som ligger der, avslutter Kari Dalen.

Les også: