NRK Meny
Normal

Krangler om hogst eller vern er best

Naturvernforbundet og WWF jubler over Stortingets vedtak om å verne store deler av den norske skogen. Samtidig slakter de Miljødirektoratets rapport om at hogst er bedre enn vern.

Skog i Nordland

Stortinget har vedtatt at 10 prosent av skogen i Norge skal vernes. Det er ikke alle enige i.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

I forrige uke vedtok Stortinget av 10 prosent av skogen her i landet bør vernes. Ti dager tidligere sa Miljødirektoratet at vern av skog ikke er bedre for klimaet enn bærekraftig bruk av skogen.

Et bredt flertall på Stortinget går inn for at 10 prosent av det norske skogarealet skal vernes. Innstillingen om naturmangfoldsmeldingen var klar torsdag. Samtlige partier bortsett fra Senterpartiet stilte seg bak målet om å utvide skogvernet.

NRKs melding om stortingsvedtaket 19. mai 2016 / NRK

Norges skogeierforbund mener det er oppsiktsvekkende at Stortinget vil verne så mye skog i Norge når en fersk rapport mener hogst er best for klimaet.

Olav Veum

Olav Veum håper ikke vernet blir gjennomført.

Foto: Simon Thorsdal / AT Skog

Naturvernforbundet og WWF jubler derimot over verneforslaget.

Håper det ikke gjennomføres

På årsmøtet i Norges skogeierforbund går diskusjonen heftig om vernevedtaket. Leder Olav A. Veum håper vernet ikke blir gjennomført.

– Vi synes det er oppsiktsvekkende, ikke minst fordi det er lite faglig begrunnet, sier Veum.

– Og når man ønsker å legge om fra et fossilt samfunn til et fornybart samfunn, er ikke vern av skog et godt tiltak. Vi håper det ikke blir gjennomført.

Stoler ikke på rapporten

Generalsekretær Nina Jensen i WWF stoler ikke på rapporten fra Miljødirektoratet om at bruk av skog er bedre for klimaet enn vern av skog.

– Jeg vil i hvert fall uttrykke en viss grad av skepsis til innholdet og konklusjonene, sier Jensen.

Nina Jensen med armene i kors i Vandrehallen på Stortinget

Nina Jensen i WWF stoler ikke på at hogst er bedre enn vern.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Vi mener at rapporten har en rekke mangler som det går å sette spørsmålstegn ved. Vi hadde forventet en langt mer omfattende rapport som tok utgangspunkt i det eksisterende kunnskapsgrunnlaget, og ikke minst at det er store variasjoner fra land til land i forhold til hva som er et mest effektivt klimatiltak.

– En slett jobb

Også leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbudet slakter rapporten.

– Vi mener det er en slett jobb. Og de burde definitivt sett mer på den nyere forskningen som har kommet. Men når det er sagt så slår også Miljødirektoratet fast at det finnes mange gode hensikter for å verne mer skog, blant annet av hensynet til mangfoldet av planter og dyr.

Seksjonsleder Elin Økstad i Miljødirektoratet avviser kritikken og sier de har hatt god dialog med forskere på området.