NRK Meny
Normal

Flere langtidsledige skaper bekymring

– Tallet på langtidsledige, som har vært uten arbeid i mer enn et halvt år, gir grunn til bekymring, sier NAV-direktør Terje Tønnesen.

Innvandrere

Andelen arbeidsledige innvandrere har økt kraftig siste år.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Om lag 900 av de 3168 meldte arbeidsledige i april i Telemark, var langtidsledige. Økningen langtidsledige er på 63 prosent sammenligna med samme periode i fjor. Bare tre fylker har like høy arbeidsledighet som Telemark. Det er Oslo, Østfold og Aust-Agder.

Bare i april blei det registrert 590 ledige hos NAV, går det fram av ei pressemelding.

Andelen arbeidsledige innvandrere øker også. Det har aldri vært så mange ledige med innvandrerbakgrunn.

Terje Tønnesen

– Den høye ledigheten gir grunn til bekymring, sier NAV-direktør Terje Tønnesen.

Foto: NAV

– Et lyspunkt i det hele er at ledigheten blant unge har gått ned siste år, sier Tønnesen.

Må kunne norsk

– Krav til norskkunnskaper er viktig for å få jobb. Mange arbeidsgivere er skeptiske til å ansette innvandrere som snakker dårlig norsk, selv om de har fagbrev. Det sier Bernt Abrahamsen ved AOF, som er med å gi innvandrerne yrkesopplæring.

Det er viktig for innvandrerne å bli kjent med grupper utover sitt eget miljø. Slike sosiale nettverk kan ofte bidra til at noen får arbeid, sier Abrahamsen.

Stor økning i april

Det er flest ledige innen bygg og anlegg, industriarbeidere og innen butikk- og salgsarbeid.

Det var 653 ledige stillinger i Telemark i april, en økning på 17 prosent fra samme periode i fjor. 339 blei offentlig utlyst. 154 stillinger blei registrert på nav.no. og omtrent samme antall meldt til lokale NAV-kontorer.

Det var flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg og i butikk/salgsarbeid.

 • Leter etter savnet pasient

  En kvinne på 88 år som er pasient på Vessia i Porsgrunn er savnet. Politiet er ikke sikker på hva hun hadde på seg da hun forsvant. Likevel ber politiet folk om å ringe 02800 dersom de ser kvinnen.

 • Anmeldt for scooterkjøring

  Politiet og Statens naturoppsyn har utført kontroll av motorferdsel i utmark i Vinje og Seljord denne helgen. 4 personer er anmeldt for å ha kjørt snøscooter uten løyve. Statens naturoppsyn har skrevet ut 3 gebyrer til snøscooterkjørere som har kjørt utenfor lovlige traseer i Vinje.

 • Fare for flere feil

  222 kunder er nå uten strøm i Vestfold og Grenland. De fleste av disse er knyttet til en kontrollert utkopling for å fjerne is fra ledningene vest for Farrisvannet i Larvik. Det skriver Skagerak i en pressemelding. Mange steder er det mye snø og is på ledninger og trær. Faren for nye feil gjør at selskapet gjennomfører kontrollerte utkoblinger. Mildværet og nedbøren som er ventet til uka øker faren for nye feilsituasjoner, ifølge Skagerak Nett. Derfor opprettholder derfor selskapet full beredskap. Se avbruddskart her.

  Mats Holmbakken, Skagerak Nett, driver feilretting i høyden.
  Foto: Geir Iskasen / Skagerak Nett