NRK Meny
Normal

Flere langtidsledige skaper bekymring

– Tallet på langtidsledige, som har vært uten arbeid i mer enn et halvt år, gir grunn til bekymring, sier NAV-direktør Terje Tønnesen.

Innvandrere

Andelen arbeidsledige innvandrere har økt kraftig siste år.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Om lag 900 av de 3168 meldte arbeidsledige i april i Telemark, var langtidsledige. Økningen langtidsledige er på 63 prosent sammenligna med samme periode i fjor. Bare tre fylker har like høy arbeidsledighet som Telemark. Det er Oslo, Østfold og Aust-Agder.

Bare i april blei det registrert 590 ledige hos NAV, går det fram av ei pressemelding.

Andelen arbeidsledige innvandrere øker også. Det har aldri vært så mange ledige med innvandrerbakgrunn.

Terje Tønnesen

– Den høye ledigheten gir grunn til bekymring, sier NAV-direktør Terje Tønnesen.

Foto: NAV

– Et lyspunkt i det hele er at ledigheten blant unge har gått ned siste år, sier Tønnesen.

Må kunne norsk

– Krav til norskkunnskaper er viktig for å få jobb. Mange arbeidsgivere er skeptiske til å ansette innvandrere som snakker dårlig norsk, selv om de har fagbrev. Det sier Bernt Abrahamsen ved AOF, som er med å gi innvandrerne yrkesopplæring.

Det er viktig for innvandrerne å bli kjent med grupper utover sitt eget miljø. Slike sosiale nettverk kan ofte bidra til at noen får arbeid, sier Abrahamsen.

Stor økning i april

Det er flest ledige innen bygg og anlegg, industriarbeidere og innen butikk- og salgsarbeid.

Det var 653 ledige stillinger i Telemark i april, en økning på 17 prosent fra samme periode i fjor. 339 blei offentlig utlyst. 154 stillinger blei registrert på nav.no. og omtrent samme antall meldt til lokale NAV-kontorer.

Det var flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg og i butikk/salgsarbeid.

 • Kvinne til sjukehus etter kollisjon

  Ei kvinne er køyrt til sjukehus etter ein kollisjon mellom to personbilar ved Skjelsvik i Porsgrunn. Det var to personar i bilane. Ei kvinne frå Skien skal ha brote vikeplikta, og er også mistenkt for å køyre utan førarkort i påverka tilstand.

 • Ankar Bolkesjø-saka

  Varden skriv at eigarane av Bolkesjø hotell ankar dommen, der tingretten frifann staten på alle punkt. UDI ville bruke det nedlagde Bolkesjø hotell som asylmottak, men mottaket vart aldri opna. Eigarane meiner UDI ikkje har oppfylt avtalevilkåra.

  Bolkesjø Hotell
  Foto: Anne Lognvik / NRK
 • 50 km/t over Breviksbrua

  Før påske blir fartsgrensa sett ned på Breviksbrua for å redusere trafikkstøy. Grensa blir sett ned frå 60 til 50 kilometer i timen. Statens vegvesen tilrår lokalkjende i Grenland å køyre alternative ruter i staden for E18 om det er praktisk mogleg.

  Breviksbrua
  Foto: Statens vegvesen
 • Tilrår å fråtre verv

  Fylkessekretær i Arbeidarpartiet, Odin Adelsten Bohmann, seier dei tilrår Magnus Straume å tre frå verva sine midlertidig medan han er under etterforsking av politiet. Straume vil ikkje følge rådet frå partikontoret. – Eg er sikker på at saka vert henlagt, og eg vil fortsette som gruppeleiar, seier han.