NRK Meny
Normal

Flere langtidsledige skaper bekymring

– Tallet på langtidsledige, som har vært uten arbeid i mer enn et halvt år, gir grunn til bekymring, sier NAV-direktør Terje Tønnesen.

Innvandrere

Andelen arbeidsledige innvandrere har økt kraftig siste år.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Om lag 900 av de 3168 meldte arbeidsledige i april i Telemark, var langtidsledige. Økningen langtidsledige er på 63 prosent sammenligna med samme periode i fjor. Bare tre fylker har like høy arbeidsledighet som Telemark. Det er Oslo, Østfold og Aust-Agder.

Bare i april blei det registrert 590 ledige hos NAV, går det fram av ei pressemelding.

Andelen arbeidsledige innvandrere øker også. Det har aldri vært så mange ledige med innvandrerbakgrunn.

Terje Tønnesen

– Den høye ledigheten gir grunn til bekymring, sier NAV-direktør Terje Tønnesen.

Foto: NAV

– Et lyspunkt i det hele er at ledigheten blant unge har gått ned siste år, sier Tønnesen.

Må kunne norsk

– Krav til norskkunnskaper er viktig for å få jobb. Mange arbeidsgivere er skeptiske til å ansette innvandrere som snakker dårlig norsk, selv om de har fagbrev. Det sier Bernt Abrahamsen ved AOF, som er med å gi innvandrerne yrkesopplæring.

Det er viktig for innvandrerne å bli kjent med grupper utover sitt eget miljø. Slike sosiale nettverk kan ofte bidra til at noen får arbeid, sier Abrahamsen.

Stor økning i april

Det er flest ledige innen bygg og anlegg, industriarbeidere og innen butikk- og salgsarbeid.

Det var 653 ledige stillinger i Telemark i april, en økning på 17 prosent fra samme periode i fjor. 339 blei offentlig utlyst. 154 stillinger blei registrert på nav.no. og omtrent samme antall meldt til lokale NAV-kontorer.

Det var flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg og i butikk/salgsarbeid.