Nekter fylket å droppe parkering

Skien kommune sier nei til fylkeskommunens ønske om å lage færre parkeringsplasser for bil og sykkel på den nye videregående skolen i Skien.

Klosterøya i Skien

Her på Klosterøya i Skien skal det blant annet bygges ny skole.

Foto: Ragnar Lurås / NRK

Det er da et spørsmål om hva dette vil si for kostnadene for prosjektet. Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen har ikke så mye å si til NRK når vi tirsdag ettermiddag spør om hennes første reaksjon på utvalgets vedtak.

Vil ikke uttale seg

– Vi har ennå ikke fått det endelige vedtaket fra Skien kommune, og derfor vil vi ikke uttale oss, sier Evensen.

Fylkesrådmann i Telemark Evy-Anni Evensen

Fylkesrådmann i Telemark, Evy-Anni Evensen.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Vi vil orientere om dette i fylkesutvalget i morgen, etter en dialog med administrasjonen i Skien kommune for å diskutere mulige løsninger.

Skolens prosjektleder, Truls Moen, har dette å si om vedtaket i Skien kommune:

– Vi tar vedtaket til etterretning og tar det med oss tilbake til prosjektgruppen, for å se hvordan vi kan finne en løsning i prosjektet.

Skole til 700 millioner

Saken i dag er altså i hovedsak at Telemark fylkeskommune søkte Skien kommune om dispensasjon om å slippe å bygge parkeringsplasser i tråd med reguleringsplanen for Klosterøya. Et enstemmig teknisk utvalg i kommunen sa nei til å gi en slik dispensasjon.

Fylkeskommunen ba om en slik dispensasjon for å nå målet om å bygge den nye videregående skolen innenfor en ramme på omtrent 700 millioner kroner. Dette målet er det rimelig å anta blir vanskelig å nå med dagens vedtak i kommunen.

Teknisk utvalg stadfestet nemlig reguleringsplanen for Klosterøya som ble vedtatt i 2010. Der sies det at bilparkering skal komme under bakken, og det skal etableres en sykkelparkering for 680 sykler.

Knut Einar Aas

Knut Einar Aas, leder av teknisk utvalg i Skien kommune.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

«Redder» 350 parkeringsplasser

– De har et uløst parkeringsproblem i forbindelse med skolen, slår leder for utvalget, Knut Einar Aas, fast.

– Ved å gi den dispensasjonen som fylkeskommunen ønsket, ville vi blokkert for 350 parkeringsplasser på Klosterøya. Det synes vi rett og slett blir feil, for parkering der blir et knapphetsgode med tid og stunder.

– Det er estimert et behov på 1400 parkeringsplasser på Klosterøya i fremtiden, og å ødelegge så mange plasser så tidlig ville vært helt feil, sier Aas.

Nye Skien videregående skole

En illustrasjon viser hvordan nye Skien videregående skole på Klosterøya blir seende ut.

Foto: Illustrasjon: Skanska