Kommunen prøver å redde storbedrift

Kragerø kommune ser på ulike muligheter for å bidra til at den mekaniske bedriften Marwin unngår konkurs.

Sveising

Behovet for store konstruksjoner er redusert i oljebransjen

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Bedriften har 80 ansatte og avdelinger i Kragerø og Gjerstad.

Bedriften har vokst kraftig og har hatt oppdrag for oljevirksomheten. Næringskonsulent i Kragerø kommune Geir Lia, sier at kommunen kan ha noen virkemidler.

Kragerø kommune kan om det blir aktuelt å bidra, se på skattespørsmål og virkemidler gjennom NAV blant annet. Men det viktigste er å få ny frisk kapital fra investorer inn i bedriften.

Geir Lia

Geir Lia er næringskonsulent i Vekst i Grenland med spesielt ansvar for Kragerø.

Geir Lia jobber i Vekst i Grenland med spesielt ansvar for næringsutvikling i Kragerø.

Flyttet til Gjerstad

Les også:

Marwin var opprinnelig en teknisk mekanisk bedrift med leveranser til industri, men har etter hvert fått flere og flere oppdrag til oljevirksomheten.

På grunn av plassproblemer flyttet bedriften noe av sin virksomhet til lokaler på Brokelandsheia i Gjerstad. Avdelingen der har 35 ansatte.

Hvis det ikke lykkes å få ny kapital, hva kan Vekst i Grenland bidra med til en mulig omstilling?

– Grenland har jo et arbeidsmarked som har vært i en god utvikling, og dyktige fagfolk er stadig etterspurt.

Men før vi går inn med konkrete tiltak, må vi avvente hva som skjer med kapitalinnsprøyting i Marwin, sier Geir Lia.