Kommunalt selskap kjøper Odds hovedtribune

SKIEN (NRK) Selskapet Kontorbygg har nå blitt største eieren av tribuneanlegget til Odd ballklubb etter å ha kjøpt en stor aksjepost. Prislappen er 53 millioner kroner.

Skagerak arena

KOMMUNALT SELSKAP KJØPER: I dag ble det kjent at det kommunale selskapet Kontorbygg har blitt største aksjonær i Grenland Arena AS etter oppkjøpet av tribunen på høyre langside på bildet.

Foto: Roald Marker / NRK

Kontorbygg er heleid av Skien kommune og et aksjeselskap.

Skien kommune avviklet for noen år siden sitt engasjement i klubben etter kritikk for å involvere seg for mye, men nå er de på full fart inn igjen.

Nå blir Kontorbygg hovedeier med 77,2 prosent av aksjene i hovedtribunen. Her leier i dag Odd garderobeanlegg, VIP-losjer og kontorer.

Tidligere eier var Borgestad ASA. Selskapet har eid aksjeposten siden 2010. I 2013 gjorde selskapet et strategisk valg om å satse på eiendom og industri. Siden da har de solgt selskap som ikke hører hjemme i den strategiske satsingen.

– Tidspunktet for at vi skulle selge aksjene var riktig, sier Pål Feen Larsen, finansdirektør i Borgestad ASA. Vi har hatt dialog med Kontorbygg over noe tid.

– Hvorfor selger dere nå?

– Vi har vært på eiersiden i 10 år, og det er lenge. Samtidig vil jeg understreke at samarbeidet med de andre aksjeeierne har vært godt.

Skagerak Arena, Skien

Denne delen av tribunen inneholder blant annet garderober, kontorlokaler og VIP-losjer.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Konsekvenser for Odd

Klubben leier deler av tribunebygget, blant annet garderobeanlegg, kontorer og VIP-områder. Spørsmålet er om dette får konsekvenser for klubben. Martin Dalin er økonomi- og administrasjonssjef i Odd.

– Om eierskiftet får noen konsekvenser, ønsker jeg ikke å kommentere. Vi forholder oss til den avtalen vi har med Grenland Arena AS.

– Kan det få konsekvenser neste gang dere skal forhandle om husleien?

– Det ønsker jeg heller ikke å si noe om, svarer Dalin.

Ifølge Varden betaler klubben 9,8 millioner i leie i 2017. Det er høyere enn flere andre klubber i Tippeligaen.

Forhandlet om pris

Borgestad ASA hadde en opsjon på at de kunne selge aksjene tilbake til Kontorbygg innen 31. desember i 2019. Når de velger å selge på et tidligere tidspunkt, har det naturlig nok en innvirkning på prisen.

Pål feen Larsen

Pål Feen Larsen, finansdirektør i Borgestad ASA, er fornøyd med salgssummen selskapet har fått.

Foto: Borgestad ASA

– Vi har forhandlet en stund, bekrefter finansdirektør Pål Feen Larsen i Borgestad ASA. – Men er fornøyd med 53 mill, ellers hadde vi ikke solgt.

Måtte dere selge for å skaffe penger?

– Nei, svarer Larsen kontant. Men likvide midler er alltid velkomment i et så stort selskap som Borgestad ASA.