Normal

Kommer seg ikke ut av Robek

De økonomiske problemene i Sauherad kommune fortsetter. Størrelsen på årets underskudd er foreløpig ikke kjent, og kommunen greier ikke å kutte utgiftene så mye at de kommer seg ut av statlig kontroll.

Hans Erik Utne

Rådmann Hans Erik Utne la fram budsjettet i Sauherad i dag. Han sier neste år kan bli utfordrende for kommunen, fordi de må spare og betale ned på gjeld samtidig.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

Ordfører i Sauherad, Hans Sundsvalen sier at kommunen hadde et mål om å komme ut av Robek-lista i løpet av neste år, men dette viser seg å ikke gå.

Har tatt opp med Fylkesmannen

Han mener det nå er mer sannsynlig å håpe på å friskmelde økonomien i 2016.

– Dette har vi tatt opp med Fylkesmannen og jeg tror det er stor forståelse mellom kommunen og fylkesmannen om at det blir veldig vanskelig å følge den forpliktende planen som sa at vi skulle være ute av lista i 2015.

Les også:

Utfordrende neste år

Rådmann Hans Erik Utne kom i dag med en statusrapport for året, samt innspill til neste års budsjett, til formannskapet i kommunen. Han sier neste år blir utfordrende for kommunen. Kommunen må holde utgiftene nede samtidig som de må betale ned på gjelda for å komme ut av Robeklista.

– Vi har hatt to gode budsjett-år bak oss, men i år har vi fått flere utgifter vi ikke hadde regnet med. Det betyr at 2014 er et steg tilbake, sier Utne.

Utne mener det er mulig at kommunen klarer å få et lite overskudd i 2015.

– Vi har veldig god dialog med politikerne og politikerne tar veldig mange gode og modige beslutninger. Dette må vi få til i Sauherad, å få drifta under null og betale ned på tidligere underskudd.

Mer penger til helse og omsorg

Selv om kommunen helst skal kutte i utgifter i tiden framover, er det ikke til å komme utenom at utgiftene til helse og omsorg vil øke. Det er gjennomført omfattende sparetiltak de siste årene, men prognosene tyder på flere eldre og pleietrengende i åra framover, og dagens kapasitet er allerede sprengt.

– Vi er ikke godt nok rustet på det området. Det blir flere eldre i kommunen enn vi har regnet med, og flere eldre som trenger kommunal oppfølging, sier ordføreren.

For å kunne bevilge mer penger til helse og omsorg, så må det kuttes i andre budjsttposter. Hvor pengene skal tas fra, vil ikke ordføreren forskuttere.

– Det blir utvilsomt utfordrende. Det blir lange og tøffe forhandlinger politisk, sier Sundsvalen.