NRK Meny
Normal

Kø for å få omvisning i Dalen gruver

BREVIK (NRK): Det var stor interesse for å få ei omvising i Norcem sine gruver i Brevik søndag. Bedrifta fyller hundre år og inviterte publikum inn i Dalen gruver.

Det var stor interesse for å få ei omvisning i Norcem sine gruver i Brevik søndag.

Norcem er no den einaste sementfabrikken som er att i Noreg. Arbeidet i kalksteinsgruvene i Brevik starta i 1928, og denne kalksteinen har vore basisen for sementen som blir produsert på Norcem.

Norcem har ein årsproduksjon på 1,2 millionar tonn sement og har om lag 180 tilsette.

Søndag var det kø for å få med seg ei omvising inne i gruvene.

– Vi gjer dette for å vise bedrifta frå innsida. Vi fyller hundre år i år, og det er eit godt høve til å vise fram arbeidsplassen som er stolte av, seier Morten Rulnes.

Det er kalkstein som er råstoffet til sementproduksjonen, og det er kalkstein som blir teke ut av gruvegangane. I alt er det 25 mil med gruvegangar inne i fjellet under Eidangerfjorden.

Norcem er hundre år og lar publikum få omvisning i Dalen gruver.

Morten Rulnes er guide på ein tur inne i fjellet. Her kan du sjå korleis det ser inne i gruvegangane.

  • Får tre millioner til forskning

    Overlege ved Sykehuset Telemark Håkon Tobro har fått tre millioner kroner til forskning på slagbehandling. Forskningsmidlene skal brukes over flere år, og målet er at de skal bidra til en bedre slagbehandling i distriktene.

  • Fått i seg røyk

    En voksen og et barn tas hånd om av helsepersonell etter å ha fått i seg røyk etter en brann ved Øvre Sølen i Porsgrunn.

  • CO₂-lagring blir prioritert i EU

    Statoils plan om CO₂-lagring under havbotnen på norsk sokkel har fått status som eit prioritert prosjekt i EU. Planen er å lagre CO₂ på same måte ved norske industrianlegg, slik som Norcem i Brevik og Yara på Herøya.